آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن می باشد که بتواند در یک فرایند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن شکل ظاهری خاصی دهد.مثل اختراعات در صورتی که طرح های صنعتی براساس قانون در کشور ثبت شود ، […]

ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص حق فروش در ثبت طرح صنعتی صحبت می کند.طرح صنعتی به ساختارهای ابداعی اطلاق می گردد که در قالب خطوط، نقش ها ، رنگ ها و اشکال سه بعدی ( ساختار ) در یک محصول براساس فرآیند صنعتی به وجود آمده و باعث گیرایی و جذابیت در […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله به ارائه تعرفه ها و هزینه های ثبت طرح صنعتی می پردازد. اقلام هزینه در”موسسه ثبت کریم خان” شخص حقیقی شخص حقوقی ۱- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه ۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه ۲۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای […]

نکات قابل توجه در خصوص واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش از این موسسه حقوقی ثبت کریم خان مطالب زیادی در خصوص ثبت طرح صنعتی ارائه داده بود ، این مجموعه قصد دارد در این مقاله واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را برای شما توضیح دهد.صاحب طرح صنعتی قادر است تمامی […]