اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی


اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی امری مهم برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در امور تولید و فعالیت های اقتصادی میباشد، امور اقتصادی در شکل های مختلف در جامعه امروزی صورت می گیرد.برای حمایت از فعالان اقتصادی و نظارت بر اعمال اقتصادی و یا تجاری می بایست اشخاص فعال در این زمینه را به طور کامل مورد شناسایی قرار دهیم.اخذ مجوز به منظور امور تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزیت های این امر به حساب می آید.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ و یا دریافت شماره (کد)اقتصادی مشاهده می شود بنابراین با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای افرادی که نیاز دارند اطلاعات مربوط را بدانند اقدام شود .

مزایای اخذ کد اقتصادی:

 • کد اقتصادی شماره ای است که به واسطه سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی ارائه می گردد و حکم شماره شناسایی این افراد در سازمان مالیاتی را دارد.
 • کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور سبب سهولت بررسی دفاتر قانونی ، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده خواهد شد.
 • از دیگر مزایای کد اقتصادی کسب مجوز جهت فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم است.

اشخاصی که موظف به دریافت و اخذ کد اقتصادی اند:

 • تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
 • تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.

كلیات مربوط به اخذ کد اقتصادی:

 1. افراد موظف به دریافت شماره اقتصادی(اخذ کد اقتصادی) : تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی می پردازند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به کارهای ذکر شده اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع مربوطه بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط دریافت شماره اقتصادی به حساب می آیند.باید به این نکته توجه داشته باشید که احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.
 2. مجوز فعالیت : مجوز فعالیت به سندی گفته می شود که طبق آن فعالیت اقتصادی هر فردی از طرف یکی از مراجع صاحب صلاحیت مورد تایید قرار گرفته باشد مانند پروانه داروخانه ها از جانب وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از جانب وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از جانب جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع مربوطه.
 3. محل فعالیت تجاری: محل فعالیت تجاری واحد شغلی است که آن محل از جانب شهرداری یا دیگر مراجع قانونی تحت عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می گیرد(مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت حتما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .
 4. رسید بانکی: مبلغ فیش بانکی در تمامی شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی پرداخت می گردد.
 5. پرینت مربوط به شماره اقتصادی: پرینت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر پیش از صدور کارت می باشد که تمامی اطلاعات مربوط به مودی شامل هویت و مالیات می شود که تحت عنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 6. کارت اقتصادی اشخاص حقیقی: رنگ .و شکل و محتویات نگارش شده در کارت جدید با کارتهای قبلی متفاوت خواهد بود و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن نوشته خواهد شد
 7. کارت اقتصادی اشخاص حقوقی: تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز موجود است. با این تفاوت که فاقد عکس است و نوع شخص حقوقی نیز نوشته خواهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی به شکل لیزری صادر خواهد شد.

1) مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:

 • فرم اطلاعات هویتی
 • تصویر شناسنامه
 • فیش بانکی (اصل و تصویر)
 • مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )
 • سه قطعه عکس 2×3 (که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن نوشته می شود)
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی به همراه ، به حوزه مالیاتی ارائه می گردد)

2) مدارک لازم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی:

 • فرم اطلاعات هویتی مربوط ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
 • فیش بانکی

3) مؤیدی مالیاتی اخذ کد اقتصادی:

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط نوشته شده در اطلاعیه منتشر شده در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد تعیین شده ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه تمامی مدارک تحویل حوزه مالیاتی مربوطه نموده و به اخذ رسید می پردازد.بعد از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی اختصاص پیدا نمی کند و مدارک وفیش بانکی پس داده نمی شود.در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی کامل شود. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای صاحب حساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها قرار گرفته باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، نسبت به درخواست شماره یا کد اقتصادی اقدام نمایند .

وظایف حوزه های مالیاتی:

حوزه مالیاتی وظیفه دارد نوشته های مربوط به مودی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک مخصوصا کپی شناسنامه را با اصل آن تطبیق داده و در صورت مطابقت عکس الصاق شده مودی را مهر نموده و پس از کامل کردن اطلاعات مربوط به خود درستی مطالب نگارش شده را تایید ، مهر و امضا نمایند. سپس آن را برای تایید به سر ممیزی خود تحویل دهند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و اطمینان یافتن ، صحت نوشته های آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خود تایید ، مهر و امضا می کند.
پس از مورد تایید قرار گرفتن توسط سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت کرده وآخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسید مؤدی ، به وی ارائه دهد.در صورتی که محل فعالیت تجاری به شکل اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد .اجاره نامه ذکر شده می بایست به صورت جداگانه از طرف سر ممیزی بعنوان ” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد” مهر و امضا شود.حوزه مالیاتی میبایست پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و طبق مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که فاقد شماره اقتصادی هستند (در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی کرده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید.

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری):

بعد از اخذ مدارک از حوزه لازم است آنها را به شکل طبقه بندی شده به همراه فهرست به وسیله رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال کند. طبقه بندی مدارک طبق حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره یا کد اقتصادی از طرف ادارات ذکر شده انجام شده و به همراه فهرست جداگانه ارسال می شود.با توجه به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد بسیار حائز اهمیت است.

وظایف ادارات کل دارایی:

 1. ادارات کل مالیاتی وظیفه دارند فرم های هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و برای کامل کردن آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند.لازم به ذکر است که تنها افرادی که کد اقتصادی ندارند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی اخذ می نمایند.
 2. ادارات کل مالیاتی وظیفه دارند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض دید مؤدیان مالیاتی نصب نمایند.

 

دستورالعمل مذکور بشرح زیر می باشد :

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول بعضی از درآمد های دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی

(قوانین شماره یا کد اقتصادی)

طبق اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل برای اطلاع و اقدام اشخاص مربوطه اعلام می گردد:

الف-اشخاص موظف به دریافت شماره اقتصادی(اخذ کد اقتصادی):

 • تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی مشغول هستند.
 • تمامی اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی مشغول هستند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
 • کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366

تبصره 1-شعب یا اداراتی که اشخاص ذکر شده در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و…. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره یا کد اقتصادی :

1. مساجد و تکایا .
2. اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری مشغول هستند.
3. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی مشغول هستند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
4. اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند ).
5. اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری مشغول هستند و شامل شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را نمی باشند مشروط بر این که ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.

ج-تکالیف اشخاص مربوطه :

 1. تمامی اشخاص حقوقی که در این دستور العمل موظف به اخذ شماره یا کد اقتصادی شده اند ، موظف اند با عرضه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کنند.
 2. تمامی اشخاص حقوقی که در این دستور العمل موظف به اخذ کد اقتصادی شده اند ، باید با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه نموده و نسبت به اخذ شماره یا کد اقتصادی اقدامات لازم را به عمل بیاورند.
 3. تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع مربوطه می بایست در سال جاری صادر و تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده مربوطه در سال جاری تایید شود و در مواردی که اشخاص حقیقی پروانه کسب و کار نداشتند اما محل کسب داشتند ، ممیز حوزه مالیاتی مربوطه می بایست اشتغال بکار فرد متقاضی را مورد تایید قرار دهد.
 4. کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره ویا کد اقتصادی خریدار را بنویسند.
 5. هر گونه از افراد موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر موارد اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه کنند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخه صورتحساب با فروشند ه می باشد . آن دسته از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1386 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت کرده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی کرده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .
 6. در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می گیرد به صورتی که صدور فاکتور عملا ناممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با ذکر شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می شود درج شماره ویا کد اقتصادی فروشنده در قبض مزبور لازم است.
 7. درباره پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1)و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل .
 8. اگر شخصی قصد فروش هر نوع کالا از طریق مزایده را دارد به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، میبایست مفاد این دستورالعمل را رعایت نماید.
 9. در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار لازم نیست.
 10. فروشندگان وظیفه دارند اصل فرم کد اقتصادی طرف مورد معامله را بررسی کرده و با مشخصات ابرازی از نظر صحت تطبیق دهند.
 11. تمامی مؤدیان موضوع این دستور العمل وظیفه دارند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام کنند.

د-تکالیف اشخاص ثالث:

 1. گمرک ایران موظف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در مورد تنظیم اظهار نامه های گمرکی نوشتن شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهار نامه های ذکر شده لازم است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و تمامی وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که به دنبال بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.
 2. بانکها مکلفند کد اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ذکر کند .
 3. اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده در بند (ج-3)این دستور العمل موظف اند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده در بند (ج-3)این دستور العمل موظفند در موارد ذکر شده در بند (ج-9)این دستورالعمل فهرستی به عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3)این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این رابطه را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره 3:طبق توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .

4. ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرم های مربوطه تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.

5. پیمانکاران مذکور در بند (ب-5)این دستور العمل به شرط ارائه تصویری از پیمان و کسر و ایصال مالیات کسر شده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .

6. در صورتی که موظفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره ویا کد اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

ه-تخلفات شماره اقتصادی :

1. استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و مالیات به شخصی تعلق می گیرد که کد اقتصادی او استفاده شده است.

2. هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

3. دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی  فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با افرادی که از این قانون سرپیچی کنند برخورد جدی خواهد شد.

4. عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص مربوطه ،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین طبق موازین قانونی برخورد های لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 1-در صورتی که فروشنده در زمان معامله شماره یا کد اقتصادی خود را ارائه نکند و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده مانعی ندارد مشروط بر این که گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر در طول یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند ارائه شود.

 

و-جرایم تخلفات شماره یا کد اقتصادی :

در صورتی که اشخاص مربوطه مفاد این دستور العمل را رعایت نکنند ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از نظر مالیاتی و جرایم درج شده در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، جرایم زیر را شامل خواهد بود:

 1. برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .
 2. برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
 3. برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

الف)مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقوقی

 • درخواست کتبی شرکت
 • روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است
 • فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی(اخذ کد اقتصادی)
  فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
 • تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه )
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به توسط شرکت مهر شده و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره ذکر شده و کارت شماره اقتصادی را صدور نموده و به مؤدی تحویل می دهند. اگر پس اخذ کارت شماره اقتصادی از طریق ثبت کریم خان ، تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی روی دهد می بایست فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .

ب)مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اختصاصی توسط اشخاص حقیقی

 • در خواست کتبی شخص
 • فتوکپی پروانه کسب
 • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 • فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
 • عکس 2*3 متقاضی (سه قطعه)
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)

 

پس از گردآوری مدارک مذکور و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و همچنین امضای آن ، آن را به حوزه مالیاتی مربوطه تحویل داده و پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه توسط ممیز مالیاتی رسید دریافت مدارک را صادر و به مؤدی تحویل دهد و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و این اداره پس از بررسی مدارک دریافت شده ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره کد اقتصادی ، ارسال و اداره ذکر شده پس از دریافت مدارک و مورد بررسی قرار دادن آن ها شماره کارت اقتصادی را صادر نماید.در صورتی که پس از اخذ کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی روی دهد ، به تکمیل فرم نمونه پرداخته و این فرم به انضمام مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا بدین وسیله تغییرات کارت ثبت شود.
جهت طی مراحل مربوط به اخذ کد اقتصادی در حداقل زمان و همچنین دریافت راهنمایی های مورد نیاز با کارشناسان مجرب ما در شرکت ثبت کریمخان تماس حاصل نمایید.

کد اقتصادی به شماره ای اطلاق می شود که 12 رقمی بوده و بر اساس قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس ، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده ، تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.شما می توانید از طریق ثبت کریم خان نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدامات لازم را به عمل بیاورید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *