آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت طرح صنعتی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله به ارائه تعرفه ها و هزینه های ثبت طرح صنعتی می پردازد. اقلام هزینه در”موسسه ثبت کریم خان” شخص حقیقی شخص حقوقی ۱- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه ۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه ۲۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای […]

نکات قابل توجه در خصوص واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش از این موسسه حقوقی ثبت کریم خان مطالب زیادی در خصوص ثبت طرح صنعتی ارائه داده بود ، این مجموعه قصد دارد در این مقاله واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را برای شما توضیح دهد.صاحب طرح صنعتی قادر است تمامی […]

ثبت طرح صنعتی و موارد زوال حقوق ناشی از آن زمان پشتیبانی از طرح صنعتی حداکثر ۱۵ سال می باشد . احتمال دارد پیش از اتمام مدت ۱۵ سال ، حقوق منحصری مالک طرح از بین برود ؛ به بیان دیگر حقوق مادی مالک طرح احتمال دارد مانند هر حقوق دیگر پیش از اتمام مدت […]

“ثبت شرکت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت طرح صنعتی و اختراعات”  مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی کامل نمودن دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی مدارک مثبت وجود درخواست کننده و طرح‌ریز؛( برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی به صورت خوانا) اگر […]