راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۰۳تیر ۱۳۹۷

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به صورت کلی عبارت است از : افزایش سرمایه ی شرکت، کاهش سرمایه ی شرکت، تغییرات اساسنامه ی شرکت، انحلال شرکت پیش از مهلت مقرر و یا تغییر نوع شرکت. موسسه ثبت شرکت کریم خان در مورد انحلال شرکت پیش از […]

۰۲تیر ۱۳۹۷

تاریخچه ی برند پیش از صحبت در مورد وفاداری به برند ،ثبت کریم خان در خصوص تاریخچه برند اطلاعاتی را در خصوص تاریخچه برند در اختیار شما قرار می دهیم.کلمه ی برند (brand) ریشه در کلمه ی اسکاندیناوی برندر دارد. در آن هنگام نام تجاری ابزاری جهت تعیین مالکان اصلی حیوانات محسوب می شده و […]

۳۱خرداد ۱۳۹۷

ثبت شرکت کریمخان در این نوشتار به بیان فعالیت هایی که در هنگام ثبت شرکت ها صورت گرفته و به نوعی تخلف از قوانین ثبت شرکت ها محسوب می گردد پرداخته است. به عنوان نمونه هرگاه شخصی در هنگام به ثبت رساندن شرکت مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نماید که خلاف آنچه که […]

۳۱خرداد ۱۳۹۷

ثبت علائم تجاری مطابق با تبصره ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات که در اول تیرماه ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است، ثبت علائم تجاری در ایران به صورت اختیاری می باشد، به جز در مواردی که دولت ثبت آن را اجباری نماید. بنابراین، بر اساس آئین نامه ی آن ثبت علامت تجاری اجباری نیست. […]