راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۰۶اسفند ۱۳۹۸

نظر به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق در جهان و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی، امروزه فعالیت در زمینه تولید لامپ های کم مصرف رونق زیادی داشته است، افراد می توانند به منظور فعالیت در این زمینه قبل از هر چیز مجوزهای مورد نیاز را از وزارت صنایع دریافت کنند، سپس […]

۰۶اسفند ۱۳۹۸

در خصوص اهلیت اشخاص جهت انعقاد قرارداد شرکت تجاری اولین و مهمترین پرسش آن است که آیا وضع قاعده ای خاص در این خصوص الزامی است یا آنکه اعمال قواعد عمومی اهلیت جهت انعقاد قرارداد شرکت تجاری هم مناسب می باشد؟ به نظر می رسد که در حقوق ایران عقیده اخیر پذیرفته شده است به […]

۰۶اسفند ۱۳۹۸

آغاز فعالیت تجاری وابسته به شرایطی می باشد که در آن گاهاً یک اشتباه جبران ناپذیر است ،به همین سبب اطلاع داشتن از اشتباهات متداول در ثبت شرکت این امکان را به افراد می دهد تا پس از تأسیس شرکت گرفتارمشکلات آن نشوند. در این مقاله ثبت کریم خان مهمترین اشتباهات متداول در کار ثبت […]

۰۵اسفند ۱۳۹۸

براساس ماده ۴ لایحه ، ” شرکت سهامی دو نوع تقسیم است : نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند. این شرکت ها ، شرکت سهامی عام نام دارند. نوع دوم : شرکت هایی که کلیه سرمایه آن ها در […]