راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۲۳مرداد ۱۳۹۸

توضیحاتی در خصوص سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی در شرکت سهامی عام ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی در شرکت سهامی عام توضیح می دهد. براساس ماده ۶ برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین میبایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد […]

۲۳مرداد ۱۳۹۸

براساس ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکت های تجاری ۷ نوع هستند که ثبت کریم خان در ادامه به توضیح آن می پردازد. انواع شرکت های تجاری شرکت سهامی شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی شرکت نسبی شرکت تعاونی تولید و مصرف ثبت کریم خان در این مقاله […]

۲۳مرداد ۱۳۹۸

موسسه حقوقی ثبت کریمخان در واقع در این مقاله به شرح ویژگی های سهام با نام و سهام بی نام می پردازد. براساس ماده ۲۴ لایحه اصلاحی : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد…” بنابراین ، […]

۲۳مرداد ۱۳۹۸

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این بخش نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده در شرکت سهامی خاص را ارائه دهد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….. در تاریخ ……………. روز ………………… ساعت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت […]