راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۰۲بهمن ۱۳۹۸

نکاتی در خصوص واگذاری سهام در شرکت های سهامی تشریفات و نحوه تفویض سهام شرکت های سهامی همواره از موضوعات مهم در حقوق شرکت ها به حساب می آید که همچنان نیازمند موشکافی و بررسی می باشد. تفویض سهام این شرکت ها، ملزم به رعایت قالب خاصی از عقود نبوده و ممکن است در روابط […]

۰۲بهمن ۱۳۹۸

علامت، در حقیقت یک نشان است که باعث می شود شخصی یا چیزی شناخته شود.با علامت تجاری، کالا یا محصول، نشان گذاری می گردد تا بدین ترتیب اسباب شناسایی آن فراهم شده و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به سادگی صورت گیرد.بعد از ثبت علامت تجاری، امکان نقل و انتقال آن […]

۰۲بهمن ۱۳۹۸

شرکت بامسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود، به شرکت تجاری می گویند که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشرکه شرکاء برای انجام امور تجاری و کسب منفعت به وجود می آید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی شرکتی است ذاتاً تجاری و از نوع شرکت های سرمایه […]

۰۲بهمن ۱۳۹۸

اگر می خواهید در خصوص ثبت علامت تجاری بین المللی نکاتی را بدانید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید. علامت تجاری بین المللی برای هماهنگی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از علائم تجاری به ثبت رسیده ، قوانین یکسانی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی وضع گشته اند […]