راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۲۷خرداد ۱۳۹۸

هر نوع تلفیق خطوط با رنگ ها و هرنوع تصویر سه بعدی با خطوط ، رنگ ها و یا بدون آن ،طوری که این تلفیق یا تصویر یک محصول صنعتی یا کالایی را از صنایع دستی دگرگون نماید، طرح صنعتی به حساب می آید. ( ماده ی ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و […]

۲۶خرداد ۱۳۹۸
انواع ورشکستگی

ماده ۴۱۲ ( ق. ت )این گونه تنطیم کرده است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه متوقف شدن از پرداخت مبلغی که بر عهده اوست حاصل می شود…” . ماده ۴۱۳ همان قانون اشاره می کند : ” تاجر میبایست در ظرف ۳ روز از زمان فاصله افتادن که در پرداخت قروض […]

۲۵خرداد ۱۳۹۸

نکاتی در باب شرکت های اشخاص شرکت های اشخاص قانون تجارت، به سه دسته تقسیم بندی می شوند: شرکت های تضامنی شرکت نسبی شرکت مختلط غیر سهامی از خصیصه های مشترک این گونه شرکت ها عبارت است از این که حداقل یکی از شریکان مسئولیت نامحدود دارند. در شرکت تضامنی، تمامی شریکان مسئولیت تضامنی را […]

۱۸خرداد ۱۳۹۸

زمان پشتیبانی از طرح های صنعتی در مقررات ملی تمام کشورها محصور و گوناگون است و در بسیاری از کشورها زمان اعتبار طرح صنعتی از زمان اعتبار اختراع کوتاه تر و محصور به ۱۵ سال است.پس از اتمام زمان اعتبار طرح صنعتی و یا در هنگام که صاحب نسبت به پرداخت هزینه مرتبط به تمدید […]