راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۲۳مهر ۱۳۹۷
شرکت دولتی چه شرکتی است؟

منظور از شرکت دولتی چیست؟ مقاله ذیل در ثبت کریم خان به شما اطلاعاتی در مورد شرکت دولتی خواهد داد.با نظر به توصیفی که در مقررات محاسبات عمومی از شرکت دولتی بیان گردیده می توان آن را به این صورت تعریف نمود: شرکت دولتی عبارت است از یک واحد سازمانی معین که با دستور قانون […]

۲۳مهر ۱۳۹۷

نحوه ی ثبت و تاسیس شرکت های تعاونی شرکت های تعاونی از جمله انواع شرکتهای هفت گانه می باشند که موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مقالات پیشین به شرح آن ها پرداخت.در این مطلب قصد داریم مزایای ثبت و تاسیس شرکت های تعاونی را به صورت جامع بیان نماییم.   به موجب ماده یک […]

۲۳مهر ۱۳۹۷
ثبت اینترنتی شرکت

راهنمای ثبت اینترنتی شرکت جهت فراهم سازی فضایی مطبوع و مناسب، مستلزم بررسی و رسیدگی کردن به نحوه تشکیل موسسات می باشیم. ثبت موسسه هم رسیدگی محسوب می شود که با تلاش مسئولین این کار، انجام می پذیرد. با رسیدگی هایی که انجام می پذیرد مشخص می شود که توجهات مورد نیاز جهت شکل پذیری […]

۲۳مهر ۱۳۹۷
ثبت اینترنتی اختراع

راهنمای ثبت اینترنتی اختراع شرکت حقوقی کریم خان در ابتدای مطلب ارائه شده به تعریف اختراع می پردازد و سپس ثبت اینترنتی اختراع را شرح می دهد.به موجب ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، اختراع حاصل فکر شخص یا اشخاصی می باشد که برای نخستین مرتبه است که فرآیند یا محصولی خاص را ارائه می دهد […]