راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۲۷مرداد ۱۳۹۷
انحلال شرکت

انحلال شرکت بعد از انحلال شرکت ،مدیر دیگر سمتی ندارد.زیرا ممکن است کارهای شرکت هنوز ناتمام باشد همانند مطالبات و بدهکاری.بنابراین ضروری است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به عهده گیرد.این شخص را مدیر تصفیه می نامند.از جمله وظایف ابتدایی متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت […]

۲۴مرداد ۱۳۹۷
شرکت با مسئولیت محدود چه ویژگی هایی دارد؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت تجاری در ایران می باشد. بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت :” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود، در این گونه شرکت ها هر یک از شرکا بدون […]

۲۲مرداد ۱۳۹۷
شرکت با مسئولیت محدود چگونه تشکیل می گردد؟

شرکت با مسئولیت محدود طی این نوشتار برآنیم که جزئیات دقیق تری را در رابطه با نحوه ی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ارائه نمائیم. شرکت با مسئولیت محدود، یکی از رایج ترین انواع شرکت های بازرگانی در ایران می باشد و معمولا میان اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان […]

۲۱مرداد ۱۳۹۷
شرایط و مراحل تحصیل پروانه کسب

پروانه کسب جهت ایجاد یک واحد تجاری و یا به اصطلاح شغل آزاد، لازم است که پیش از هر اقدامی نسبت به اخذ پروانه ی کسب اقدام نمود. پروانه کسب مجوزی می باشد که جهت شروع و ادامه ی کسب و کار یا یک حرفه به صورت دائمی (برای یک دوره ی ۵ ساله) و […]