آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت طرح صنعتی

نکاتی در باب ملاک های تشخیص نقض بین دو طرح صنعتی در مورد اینکه جهت تشخیص نقض میان دو طرح صنعتی چه ملاک هایی موثر است که در قوانین و مقررات ایران به وضوح صحبت نشده است. واضعین آیین نامه تصویب شده در سال۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه در ماده ۸۴ آیین نامه درباره مورد ملاک […]

بررسی استثنائات حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی براساس مصالحی از جمله منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می گردد.در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص استثنائات وارد بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی مثل اختراعات به قانونی وجود ندارد.بند […]

نکاتی در باب نقض غیرمستقیم حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا نکاتی در خصوص نقض غیرمستقیم حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه دهیم.براساس ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران تصویب شده در سال ۱۳۸۶ ، […]

با توجه به ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی یا خطوط رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی می […]