هزینه های ثبت طرح صنعتی (هزینه ها به ریال می باشد)


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله به ارائه تعرفه ها و هزینه های ثبت طرح صنعتی می پردازد.

اقلام هزینه در”موسسه ثبت کریم خان” شخص حقیقی شخص حقوقی

 • 1- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه 50.000 150.000
 • هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه 20.000 60.000
 • 2-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول 450.000 1.350.000
 • حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول 100.000 300.000
 • 3-حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم 900.000 2.700.000
 • حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم 200.000 600.000
 • 4- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم 450.000 1.350.000
 • حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم 100.000 300.000
 • 5-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی دوم 200.000 600.000
 • 6-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی سوم 100.000 300.000
 • 7-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه بهره برداری یا اعراض 50.000 150.000
 • 8-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری 300.000 900.000
 • 9-حق لغو مجوز بهره برداری یا لغو و اتمام آن(نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری) نصف هزینه انتقال قراردای و قهری
 • 10-هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 25.000 75.000
 • 11-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن 50.000 150.000
 • 12-حق ثبت تغییرات( غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری)50.000 150.000
 • 13-هزینه صدور گواهی المثنی 100.000 300.000
 • 14-هزینه رونوشت مصدق 5.000 15.000
 • 15-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه طرح صنعتی15.000 45.000
 • 16-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500.000 75.000
 • 17-هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1.500.000 3.000.000
 • 18-ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3.000.000 4.500.000
 • 19-هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا 50.000 150.000

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب هزینه های ثبت طرح صنعتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *