موارد زوال حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی


ثبت طرح صنعتی و موارد زوال حقوق ناشی از آن

زمان پشتیبانی از طرح صنعتی حداکثر 15 سال می باشد . احتمال دارد پیش از اتمام مدت 15 سال ، حقوق منحصری مالک طرح از بین برود ؛ به بیان دیگر حقوق مادی مالک طرح احتمال دارد مانند هر حقوق دیگر پیش از اتمام مدت امتیاز طرح از بین برود و نابود گردد .در حالی که حقوق معنوی مالک طرح منوط به زمان نمی باشد و با اتمام زمان پشتیبانی از طرح هم همچنان ادامه دارد.

 

1. اعراض

زمانی که مالک طرح یا دارنده آن از طرح صنعتی ثبت شده هیچ نوعه کاربرد ندارد و قادر است آنطور که میبایست از آن بهره برداری کند بهترین راه حل آن می باشد که از طرح صنعتی ثبت شده انصراف داشته باشد.انصراف فقط در مورد طرح های صنعتی ثبت شده گواه دارد ؛ بنابراین زمانی که مالک طرح آن را به ثبت رساند می تواند از آن انصراف داشته باشد ؛ مادامی که مالک طرح بخواهد پیش از ثبت طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به آن طرح چشم پوشی کند این مبادرت فقط در شکل استرداد مقدور است.

انصراف در رابطه با طرح صنعتی ثبت شده می تواند به صورت کلی یا جزیی باشد. در انصراف به شکل کلی مالک طرح به طور کلی از طرح صنعتی ثبت شده ، انصراف می کند. درحالی که انصراف جرئی، به طور مثال مالک طرح تنها در رابطه با بعضی از کالاها از طرح ثبت شده انصراف می دهند . به بیان دیگر انصراف احتمال دارد محدود به یک گونه از کالا باشد که طرح صنعتی برای آن استفاده میشود یا اگر اظهارنامه ترکیب از طرح های صنعتی متفاوت است انصراف احتمال دارد تنها به یک بخش از طرح های صنعتی قید شود.مراحل انصراف میبایست به صورت کتبی از طرف مالک طرح به اداره ثبت طرح صنعتی ابلاغ شود . اداره ثبت طرح به صورت کتبی انصراف را ثبت و شرایط را انتشار می دهد.

2. عدم تمدید اعتبار طرح صنعتی

زمان پیشتیبانی از طرح های صنعتی در مقررات ملی کشورها محدود و مختلف است و در اکثر کشورها زمان اعتبار طرح صنعتی از زمان اعتبار اختراع کاهش و محدود به 15 سال است.پس از اتمام زمان اعتبار طرح صنعتی و یا در زمانی که صاحب نسبت به پرداخت هزینه مرتبط به تمدید طرح را انجام ندهد، ثبت طرح صنعتی تحت شرایطی از داشتن اعتبار محروم می شوند.در مقررات مصوب 1386 ایران به موجب بند (د) ماده 28 قانون،زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این زمان را می توان جهت دو دوره پنج ساله پی در پی غیر بعد از پرداخت هزینه مرتبط تمدید نمود.

بعد از اتمام انقضا هر دوره که از اتمام دوره آغاز می شود ، یک فرصت شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و در همین حال جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.به موجب ماده 89 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه ، با توجه به بند ( د ) ماده 28 قانون، صاحب طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه تنظیم، تقاضایی تمدید ثبت، طی شش ماه پیش از انقضای زمانی اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، اجرا خواهد شد.

با اشاره به تبصره زیر ماده آماده، در زمان نداشتن تقاضا تمدید ثبت طی فرصت قید شود ، احتمال دارد تقاضایی آن طی فرصت 6 ماه بعد از اتمام اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه دیر کرده مطابق جدول هزینه ها وجود دارد ، ثبت طرح صنعتی از مرتبه اعتبار محروم خواهد شد.

3. انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی

حقوق منحصری که قانونگذار جهت ثبت طرح صنعتی مد نظر گرفته است مشروط به زمان است. این زمان با توجه به مقررات ملی کشورها گوناگون است. در کشورما با توجه به بند 1 ماده 28 مصوب 1386، زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود . این زمان را می توان برای دو دوره پنج ساله پیاپی دیگر پس از پرداخت هزینه مرتبط تمدید نمود.بعد از انقضاء هر دوره که از اتمام دوره آغاز می شود، یک فرصت 6 ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه دیرکرد مد نظر گرفته خواهد شد.
با دقت به مطالب بالا به موجب قانون شکور ما حداکثر زمان پشتیبانی از طرح صنعتی 15 سال است و بعد از انقضای مدت 15 سال ، دیگر از طرح صنعتی ثبت شده پشتیبانی به عمل نخواهد آمد.

4. ابطال گواهی نامه طرح صنعتی

مادامی که طرح صنعتی ثبت شده با شرحی که قانونگذار از طرح صنعتی تسلیم کرده سازگاری نداشته باشد، بنابراین که طرح فقط دیدگاه عملکردی و فنی داشته باشد یا اگر طرح صنعتی ثبت شده اختلاف با نظم عمومی یا اخلاق فضیلت و مساوی با شرع داشته باشد و یا طرح عاری شرایط جدید یا اصیل بودن باشد و یا با حقوق شخص سوم در معارضه باشد، در مورد تقاضانامه ذینفع که می تواند رقیب تجاری طراح باشد، دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را لغو کند.

ودر آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در عرصه ی موارد زوال حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *