امتیاز به این مطلب

وظایف هیئت مدیره تعاونی

اولین هیئت مدیره تعاونی باید بلافاصله پس از اعلام قبولی تمامی اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کنند. برای تصمیم گیری ، رای اکثریت مطلق ( اکثریت بیش از نصف ) اعضای حاضر در جلسه اجباری است. هر چند جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت پیدا می کند، بهتر است در اولین جلسه هیئت مدیره که انتخابات ذکر شده صورت می پذیرد، همه اعضای آن حضور داشته باشند.

اولین هیئت مدیره باید بلافاصله پس از انتخاب شدن و اعلام قبولی اعضا ، فرد واجد شرایطی را از میان اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل برگزیند ( مقصورد از شرایط مذکور شرایطی است که در ماده ۳۸ قانون برای مدیر عامل تعیین شده است و معلومات و تجربیاتی که مدیر عامل میبایست با توجه به نوع تعاونی ، برای اداره امور آن داشته باشد ).

اولین هیئت مدیره ، میبایست برای تکمیل پرونده ، فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضای شرکت یا اتحادیه تازه تاسیس ، همچنین فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل را تهیه و به وزارت تعاون ارائه کند.علاوه بر تکالیف مذکور ، تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای بستن قراردادها و صدور چک و امضای دیگر اسناد تعهد آور شرکت یا اتحادیه تعاونی ، از اموری می باشد که اولین هیئت مدیره عهده دار است.

مرتب و ضبط نمودن اوراق و مدارک مرتبط با تشکیل تعاونی و پرونده داوطلبان عضویت که هیئت موسس به اولین مجمع عمومی عادی ارائه نموده است و نیز ضبط اوراق مربوط به همین مجمع که بر عهده منشی هیئت مدیره می باشد ، از اموری می باشد که باید تحت نظارت اولین هیئت مدیره باشد.لازم است تمامی تصمیمات هیئت مدیره در صورت جلسه آن ذکر شود. این تصمیمات در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره نوشته می شود و توسط حاضران امضا می شود ، علی الخصوص صورت جلسه ای که برای اولین جلسه هیئت مدیره تهیه می شود ، به دلیل تصمیماتی که به شرح سابق الذکر در آن گرفته می شود ، اهمیت بیشتری دارد و باید در تهیه آن بیشتر دقت شود. ( نسخه ای از این صورت جلسه باید به وزارت تعاون ارائه شود ).

نکته ای باید یادآوری شود و آن اینکه چون به تصریح قانون ، هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی ، بانک ها ، شوراهای اسلامی و سازمان های عمومی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند ، می توانند نماینده ای برای شرکت در جلسات هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند ؛ باید هیئت مدیره به هر یک از ارگان هایی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند ، تاریخ ، محل و دستور جلسه اولین جلسه خود را اطلاع دهد تا در صورتی که بخواهند نماینده ای برای حضور در آن اعزام کنند. لازم به ذکر است که حضور نماینده ذکر شده در جلسه هیئت مدیره به عنوان ناظر می باشد و او حق رای نخواهد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه این مطلب تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی را برای شما توضیح می دهد.

تکلیف اولین هیئت مدیره به ثبت تعاونی

اولین هیئت مدیره از اعلام قبولی میبایست با انجام تشریفات معین برای ثبت تعاونی اقدام می نماید. برای این کار هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی جهت انجام اقدامات لازم برای ثبت تعاونی مهلت تعیین کرده است که اولین هیئت مدیره بعد از اعلام قبولی اعضای آن باید طی یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را انجام دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *