آموزش گام به گام ثبت شرکت


اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود و عمر آن مستقل از اشخاص حقیقی است بدین معنا که با خروج شخص حقیقی از شرکت ، هیچ خدشه ای به شخصیت حقوقی وارد نخواهد شد.شرکت های تجاری در واقع بستری گسترده جهت انجام فعالیت های گسترده می باشد.با توجه به این که بر اساس قانون بسیاری از فعالیت ها به صورت انفرادی ممنوع است بنابراین تشکیل شرکت تجاری ضروری خواهد شد.ثبت شرکت در حقیقت به کار شما رسمیت می بخشد و ارتباط مشتریان را جلب خواهد کرد.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص موضوع فعالیت شرکت صحبت می کند.با ما همراه باشید.

موضوع فعالیت شرکت

یکی از مهمترین اقداماتی که قبل از ثبت شرکت انجام می گیرد انتخاب موضوع اساسنامه و به عبارتی موضوع فعالیت شرکت است.این موضوع فعالیت موضوع عملکرد شرکت را تعیین می کند.موضوع شرکت نباید خلاف شرع و اخلاق حسنه باشد و مخل نظم اجتماعی نگردد.در قوانین ایران موضوع شرکت قابل تغییر است و شما می توانید با ترتیب دادن یک صورتجلسه موضوع شرکت خود را تغییر دهید.این تغییرات توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.شایان ذکر است برخی از موضوعات فعالیت به مجوز نیاز دارد که در این صورت پیش از ثبت آن ها باید نسبت به اخذ مجوز اقدام نمود .

شرایط انتخاب نام شرکت

 • اسم از لحاظ ماهیت یا طریقه استفاده آن خلاف موازین شرعی نباشد.
 • مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
 • موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موسسه یا شرکتی که اسم یا عنوان انتخاب شده معرف آن است، فراهم نکند.
 • خارجی نباشد.
 • سابقه ثبت نداشته باشد .
 • معنا و مفهوم داشته باشد .
 • مطابق با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت باشد .

آورده شرکا در شرکت تجاری

آورده شرکا آن سرمایه ای است که هر شریک برای تشکیل شرکت تجاری با خود به شرکت می آورد و این آورده ها ، دارایی شرکت به شمار می روند. آورده شرکا اغلب نقدی است ؛ اما ممکن است این آورده در مواردی به صورتغیر نقدی باشد ؛ اما به عنوان یک ضابطه کلی باید به این امر توجه داشت که اگر آورده شرکا، غیر نقد باشد باید قابلیت تحویل و تسلیم را داشته باشد. آورده شرکا می تواند اعم از موارد ذیل باشد :

 1. پول که همان آورده نقد است.
 2. عین اموال منقول و غیرمنقول ؛ البته در صورتی که قابل نقل و انتقال باشند و حقوق اشخاص ثالث نسبت به آن ها تعلق نگرفته باشد.
 3. منافع مالی قابل تعیین
 4. سرقفلی از آن رو که قابلیت تقویم دارند و مال به شمار می روند.
 5. حقوق فکری مثل گواهی نامه حق اختراع ؛ گواهی نامه ثبت طرح صنعتی یا اسم تجاری می تواند به عنوان آورده در نظر گرفته شود زیرا قابلیت نقل و انتقال دارند.

تعیین قالب شرکت

انواع شرکت های تجاری براساس ماده 20 قانون تجارت :

 • شرکت سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت تعاونی

تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین نموده اند.

خصوصیات شرکت سهامی عام

 1. شرکای شرکت سهامی عام نباید کم تر از 5 عضو باشند.
 2. براساس ماده 5 لایحه، در حین تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
 3. طبق تبصره ماده 4 لایحه، در شرکت های سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به وضوح ذکر شود.

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، یک شرکت بازرگانی است که سرمایه آن که در زمان تاسیس از یک میلیون ریال کم تر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و تمام سهام آن به وسیله سهامداران تعهد و تامین می شود و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کم تر از سه نفر باشد محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

خصوصیات شرکت سهامی خاص

 1. سهامداران شرکت، ( موسسین ) نباید کم تر از سه نفر باشند.
 2. سرمایه شرکت در موقع تاسیس، نباید کم تر از یک میلیون ریال باشد.
 3. تمام سهام شرکت باید به وسیله سهامداران ( موسسین ) تعهد و تامین شود.
 4. سرمایه شرکت به سهام و در صورت تجزیه به قطعات سهام تقسیم شده و باید با ارزش یکسان باشد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است، ولی سرمایه شرکا برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهام تقسیم نمی شود.

براساس ماده 96 قانون تجارت : ” شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌ الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.”

تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق می شود که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نمی باشد بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول تمامی قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند . ماده 120 قانون تجارت درباره شرکت تضامنی می گوید : ” در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.”

اگر مدیران بدون اینکه در اساسنامه ذکر شده باشد از میان شرکا انتخاب شوند بنابر شرایط اساسنامه یا براساس آرا دیگر شرکا می تواند عزل شود.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد، مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

تعریف شرکت نسبی

ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی را اینگونه تعریف می کند : ” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.”

در این نوع شرکت قانونگذار از کلمه ” میزان سهم ” یا ” میزان سرمایه ” استفاده نکرده است بلکه از اصطلاح ” نسبت ” استفاده کرده است.

تعریف شرکت مختلط سهامی

ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را این گونه تعریف می کند : ” شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می ‌شود.‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی ‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند.‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.”

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

بنابر ماده 141 قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود “.

تعریف شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، به شرکتی می گویند که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می گردد.

ارکان شرکت های تعاونی

 1. مجمع عمومی
 2. هیئت مدیره
 3. بازرس

شرایط ثبت شرکت تعاونی

 1. هیئت مدیره باید از حداق سه نفر عضو اصلی و یک عضو علی البدل و حداکثر 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل تشکیل شده باشد.
 2. در تعاونی های بزرگ به ازای هر 400 نفر یک نفر به اعضای اصلی و یک نفر به اعضای علی البدل هیات مدیره اضافه می شود اما در هر صورت تعداد اعضای اصلی بیش از 15 نفر نخواهد بود
 3. تعداد اعضای علی البدل حداکثر یک سوم اعضای اصلی باشد.

در ادامه ثبت کریم خان به تشریح مدارک ثبت شرکت ها می پردازد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران
 2. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل کل صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که توسط سهامداران و بازرسان امضا شده باشد
 4. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد.
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه سهامداران و چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.
 6. کپی شناسنامه
 7. معرفی نامه نمایندگان، چنانچه سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیردولتی بودن آن
 9. گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آن جا افتتاح شده است
 10. اخذ مجوز در صورت نیاز طبق تشخیص اداره ثبت شرکت ها

مدارک لازم برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
 2. دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 3. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 4. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 5. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 6. فتوکپی شناسنامه و صورت جلسه هیئت مدیره
 7. کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد. ( برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ).
 8. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 9. معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 10. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیردولتی بودن آن
 11. اخذ مجوز در صورت نیاز براساس تشخیص کارشناس اداره مربوطه

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

الف) مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام ؛
 2. دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام ؛
 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی ؛
 4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه، تعهد توسط موسسین ؛
 5. تصویر مصدق شناسنامه موسسین

ب) مدارک لازم جهت تاسیس

 1. دو نسخه اظهارنامه ؛
 2. دو نسخه اساسنامه ؛
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین ؛
 4. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره ( تعداد مدیران ، حداقل پنج نفر می باشد ).
 5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده ؛
 6. فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی، ارائه برگ نمایندگی، لازم است ).
 7. گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه شرکت ؛
 8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز .

مدارک ثبت شرکت تضامنی

 1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 5. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 6. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
 8. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
 9. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک ثبت شرکت نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .

مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

 1. 1- دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
 2. دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
 3. دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
 5. فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
 6. اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز

مدارک ثبت شرکت تعاونی

 1. اساسنامه مصوب شرکت
 2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
 4. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
 5. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
 6. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
 7. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
 8. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
 9. قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
 10. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه

در آخر ثبت کریم خان مراحل ثبت شرکت را ارائه می دهد.

مراحل ثبت شرکت

بعد از تعیین موضوع شرکت ، نوع شرکت ، میزان سرمایه، نام شرکت و تنظیم مدارک لازم ، نخستین مرحله ی ثبت کردن شرکت، ورود به سامانه اداره مشخص شده به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir است.

مراحل ثبت اینترنتی شرکت در سامانه

 • ورود اطلاعات متقاضی شامل نام متقاضی ، نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی
 • درج 5 نام به ترتیب اولویت در سامانه . ( توجه داشته باشید در صورتی که اولویت اول مورد قبول واقع شود، به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد) .
 • دریافت کد رهگیری.
 • تعیین مدت زمان و نوع فعالیت شرکت. ( محدود یا نامحدود بودن، آموزشی یا پژوهشی بودن)
 • وارد نمودن نشانی و محل انجام فعالیت شرکت.
 • مشخص کردن میزان سرمایه اولیه شرکت در قسمت سرمایه شخص حقوقی.
 • وارد کردن اسامی تمام شرکا در فرم مربوطه.
 • تکمیل مشخصات کامل شرکا از جمله اطلاعات شناسنامه ای، آدرس پستی و…
 • تعیین میزان سهام هرکدام از شرکا ( نقدی یا غیر نقدی بودن)

مراحل ثبت شرکت

 • تعیین نوع سمت شرکا
 • انتخاب تعداد شعب و هم چنین وارد کردن مکان آنها در فرم مربوطه .
 • تعیین سال مالی شرکت و تکمیل صورتجلسه.
 • بعد از تأیید اطلاعات، باید اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگذاری کرد.

اوراق قابل چاپ شرکت با مسئولیت محدود از سامانه

 1. برگه تعیین نام
 2. تقاضانامه
 3. شرکتنامه
 4. اساسنامه
 5. صورتجلسه موسسین
 6. رسید پذیرش اینترنتی

اوراق قابل چاپ در شرکت سهامی خاص

 1. برگه تعیین نام
 2. اظهارنامه
 3. اساسنامه
 4. صورتجلسه موسسین
 5. رسید پذیرش اینترنتی

این اوراق باید در دو نسخه چاپ شود و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء شرکت امضا شود.بعد از امضاء اوراق باید دیگر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تکمیل شده و به انضمام این اوراق پست شود و بارکد پستی در سامانه نوشته شود.

سایر مدارک مورد نیاز عبارت است از :

 1. کپی برابر با اصل مدارک شناسایی اعضاء
 2. گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
 3. اقرارنامه مدیران
 4. ارائه برگه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت
 5. وکالتنامه وکیل در صورتی که وکیل، امضاء کننده دفاتر ثبت شرکت باشد.

متقاضیان، میبایست پس از ثبت تقاضای خود در سامانه اداره ثبت شرکت ها و دریافت کد پیگیری ، نسبت به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم – از طریق باجه های منتخب پستی و به وسیله پاکت های مخصوص- به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام کنند و بعد از ارسال مدارک، به سامانه مراجعه و بارکدپستی را وارد کنند.به این نکته مهم توجه داشته باشید که در صورتی که حداکثر 24 ساعت بعد از پست مدارک ، بارکد پستی در سامانه نوشته نشود پرونده باز می گردد.

موارد زیر سبب رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه به واسطه پست می گردد :

 • عدم دریافت پذیرش اینترنتی مجزا برای هر یک از صورتجلسات.
 • عدم تکمیل مشخصات کامل سهامداران و اشخاص حقیقی ( نمایندگان اشخاص حقوقی و مدیران شرکت یا مؤسسه)
 • عدم تطبیق کامل متن تایپ شده با اصل صورتجلسه.
 • عدم ارسال اصل صورتجلسه و استفاده از تصاویر معمولی یا برابر با اصل شده.
 • دقت نکردن در انتخاب نوع شرکت و عدم تطابق عنوان صورتجلسه انتخابی در سامانه.
 • مغایرت متن صورتجلسه ای که اطلاعات را در آن وارد نموده با اصل صورتجلسه ارسالی.
 • چنانچه شماره ثبت و شناسه ملی شرکت یا مؤسسه به دلایلی هم خوانی نداشته یا دارای تعدد شناسه ملی باشد.
 • عدم ارسال اصل وکالتنامه ها یا کپی برابر با اصل آن ها و همچنین سایر مدارک لازم

پس از ارائه مدارک ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها، اداره ذیربط مدارک را بررسی کرده و تطبیق می دهد و در صورتی که نقصی در مدارک باشد به متقاضی اعلام تا متقاضی نواقص را رفع نماید و در صورت کامل بودن مدارک پس از بررسی تعیین نام شرکت و پرداخت حق الثبت و حقوق دولتی از طرف متقاضی مفاد شرکت نامه یا اظهارنامه در دفتر ثبت شرکت های تجاری به ثبت می رسد.

براساس ماده 197 قانون تجارت : ” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.” دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، باید بعد از انجام مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در ادارات ثبت، تمامی مراحل را از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir انجام دهند و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت کند.

در شرکت های سهامی موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند :

 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ؛
 • تصویب ترازنامه ؛
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ؛
 • انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

در دیگر شرکت های تجاری ، موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند :

 • ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( م 197، 195 ق. ت )
 • ثبت شعبه های شرکت و اعلان تشکیل شعبه شرکت ظرف ماه اول از تشکیل شعبه ؛ چه شعبه شرکت، متعلق به یک شرکت داخلی باشد و چه متعلق به یک شرکت خارجی . ( م 197، 195 ق. ت )
 • تغییر اساسنامه شرکت ( م 200 ق. ت )
 • تمدید مدت شرکت ( م 200 ق. ت )
 • انحلال شرکت به هر دلیلی که باشد. ( م 200 ق. ت )
 • تعیین کیفیت تفریغ ( م 200 ق. ت )
 • تبدیل شرکا ( م 200 ق. ت )
 • خروج بعضی از شرکا از شرکت ( م 200 ق. ت )
 • تغییر اسم شرکت ( م 200 ق. ت )
 • تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه شرکت ( م 205 ق. ت )

ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه

 1. براساس ماده 198 قانون تجارت : ” اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی‌ توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.”
 2. دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را به دادگاه بدهد. ( ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها )

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *