آرشیو برچسب‌ها: مزایای ثبت طرح صنعتی

نکات قابل توجه در خصوص واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش از این موسسه حقوقی ثبت کریم خان مطالب زیادی در خصوص ثبت طرح صنعتی ارائه داده بود ، این مجموعه قصد دارد در این مقاله واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را برای شما توضیح دهد.صاحب طرح صنعتی قادر است تمامی […]

نکاتی در خصوص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد توضیحاتی در خصوص نقص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه می دهد.با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷، مرجع ثبت همان طور که بعد از رسیدگی، اعتراضات و کاستی ها را در اظهارنامه و […]

زمان پشتیبانی از طرح های صنعتی در مقررات ملی تمام کشورها محصور و گوناگون است و در بسیاری از کشورها زمان اعتبار طرح صنعتی از زمان اعتبار اختراع کوتاه تر و محصور به ۱۵ سال است.پس از اتمام زمان اعتبار طرح صنعتی و یا در هنگام که صاحب نسبت به پرداخت هزینه مرتبط به تمدید […]