آرشیو برچسب‌ها: مزایای ثبت طرح صنعتی

در تعریف طرح صنعتی می توان به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی اشاره نمود این ساختار در کالای نهایی باید جذابیت ایجاد نماید.ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران در تعریف طرح صنعتی این گونه گفته است : […]

نکاتی در باب ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ضمانت اجرای کیفری در کنار بقیه ضمانت اجراها از جمله سازوکاری است که می تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی در نظام های داخلی داشته باشد. اهمیت جنبه عمومی جرائم […]

نکاتی در باب ملاک های تشخیص نقض بین دو طرح صنعتی در مورد اینکه جهت تشخیص نقض میان دو طرح صنعتی چه ملاک هایی موثر است که در قوانین و مقررات ایران به وضوح صحبت نشده است. واضعین آیین نامه تصویب شده در سال۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه در ماده ۸۴ آیین نامه درباره مورد ملاک […]

نکاتی در باب نقض غیرمستقیم حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا نکاتی در خصوص نقض غیرمستقیم حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه دهیم.براساس ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران تصویب شده در سال ۱۳۸۶ ، […]