آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تعاونی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد توضیحاتی در باب مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی را به شما ارائه دهد. برای وجود قانونی تعاونی میبایست ابتدا آن را ثبت نمایید و ماده ۲ قانون بخش تعاونی با بیان اینکه ” شرکت هایی که با رعایت این […]

همان گونه که ثبت کریم خان در مقالات قبلی گفت ، اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی باید بعد از اعلام قبولی طی یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی اقدام نماید؛ برای این منظور در نخستین جلسه خود بعد از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا […]

وظایف هیئت مدیره تعاونی اولین هیئت مدیره تعاونی باید بلافاصله پس از اعلام قبولی تمامی اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا […]

اولین هیئت مدیره باید بلافاصله پس از اعلام قبولی کلیه اعضای خود با دعوت قبلی از اعضای اصلی ، اولین جلسه را تشکیل دهد. در این جلسه اعضا از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان […]