آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تعاونی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص تکالیف و مسئولیت مالی عضو شرکت تعاونی صحبت کند. ماده ۸ قانون بخش تعاونی اذعان می دارد : عضو در شرکت های تعاونی به فردی گفته می شود که حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط نوشته شده در این قانون بوده و ملتزم […]

برابر ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکاء بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل […]

شرکت تعاونی شرکت های تعاونی جمعیتی ترکیبی از اشخاصی می باشد که داوطلبانه برای رسیدن به هدفی مشترک دور هم گرد آمده و سازمانی اقتصادی که طبق دموکراسی اداره می شوند تشکیل می دهند وهر کدام به شکل منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می گردد و به سهم خویش مسئولیت سود و زیان ناشی […]

برای ورود در بحث مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تجاری،در ابتدا نیاز است ضمن تعریف شرکت انواع شرکت را نیز برای شما تشریح نماییم. تعریف شرکت تجاری شرکت تجارتی،به قراردادی می گویند که براساس آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل […]