آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تعاونی

ثبت کریم خان در این مقاله پیش از هر چیز به تعریف شرکت تعاونی می پردازد. شرکت تعاونی شرکتی می باشد از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها ، موافق اصولی که در قانون شرکت […]

اداره امور شرکت های تعاونی ، مانند سایر شرکت های تجاری بر عهده هیات مدیره است. مدیرانی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند و بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و در صورتی که عمل خلاف، جنبه کیفری […]

شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است : مجامع عمومی هیئت مدیره بازرسی اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره می باشد. اعضای هیئت مدیره دو دسته می باشند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه معین می شود. براساس قانون ، هیئت مدیره تشکیل […]

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص تکالیف و مسئولیت مالی عضو شرکت تعاونی صحبت کند. ماده ۸ قانون بخش تعاونی اذعان می دارد : عضو در شرکت های تعاونی به فردی گفته می شود که حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط نوشته شده در این قانون بوده و ملتزم […]