آرشیو برچسب‌ها: ثبت علائم تجاری

چه تفاوتی میان ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری وجود دارد ؟ براساس ماده ی ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ، علامت و نام تجاری: علامت بدین معنی است که هر علامت قابل مشاهده ی که بشود اجناس ها یا عملکرد افراد حقیقی یا حقوقی را از یکدیگر تمییز کند.  علامت جمعی […]

دلایل ثبت علامت تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص دلایل ثبت علامت تجاری مطابق تبصره ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراع ها ، مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ثبت علامت در ایران به اختیار می باشد ، به جز در مواردی که دولت آن را اجباری قرار دهد . […]

توضیحاتی در خصوص تغییر در مالکیت اختراع،ثبت طرح صنعتی و یا برند موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا علائم تجاری توضیح می دهد. مطابق با ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ هرگونه تغییر در مالکیت […]

علامت های تجاری از زمان تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال می باشد. صاحب علامت یا نماینده قانونی آن ، می تواند ثبت علامت را تا ۶ ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تمدید کند. در این صورت حق استعمال انحصاری […]