آرشیو برچسب‌ها: ثبت علائم تجاری

انواع شرکت شروع یک فعالیت تجاری با ثبت شرکت امکان پذیر است . شرکت ها انواع مختلفی دارند که صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت شرکت و نیاز ها و انتظاراتشان از بین انواع شرکت ، نوع مناسب را انتخاب و ثبت میکنند و به فعالیت اقتصادی خود مشغول میشوند . انواع شرکت ها به […]

مالیات ثبت شرکت مالیات ثبت شرکت هزینه ای است که صاحبان مشاغل باید در ازای خدماتی که دریافت میکنند پرداخت نمایند در طی مراحل ثبت مبالغی بابت مالیات ثبت شرکت پرداخت میشود و این مبالغ به عنوان هزینه و مالیات ثبت شرکت از شما دریافت می شود . مالیات ثبت شرکت طبق قوانین به صورت […]

مدارک لازم ثبت شرکت ثبت شرکت در شروع فعالیت اقتصادی انجام می شود . ثبت شرکت مراحل خاصی دارد . یکی از مراحل ثبت شرکت آماده کردن مدارک لازم ثبت شرکت می باشد . آماده کردن مدارک لازم ثبت شرکت به دلیل نیاز به مجوز ها ممکن است گیج کننده باشد و نیاز به آگاهی […]

مراحل تاسیس شرکت تمامی صاحبان مشاغل برای شروع کسب و کار قانونی نیاز به تاسیس شرکت دارند . مراحل تاسیس شرکت ها ممکن است در جزئیات تفاوت هایی کوچکی داشته باشند . مراحل تاسیس شرکت اگر چه ساده به نظر می رسد اما ممکن است در مواردی گیج کننده باشند . ما در این مقاله […]