آرشیو برچسب‌ها: ثبت علائم تجاری

نکاتی در خصوص حمایت از علائم تجاری بدون ثبت موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص حمایت از علائم تجاری بدون ثبت سخن می گوییم. در بعضی از کشورها همچون کشور ما، حقوق مرتبط به علامت تجاری مطابق استفاده علامت ،بدون اینکه علامت ذکرشده ثبت شده باشد، به دست می آید این حقوق […]

چه تفاوتی میان ثبت طرح صنعتی و علائم تجاری وجود دارد ؟ براساس ماده ی ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ، علامت و نام تجاری: علامت بدین معنی است که هر علامت قابل مشاهده ی که بشود اجناس ها یا عملکرد افراد حقیقی یا حقوقی را از یکدیگر تمییز کند.  علامت جمعی […]

دلایل ثبت علامت تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص دلایل ثبت علامت تجاری مطابق تبصره ۱ قانون ثبت علایم تجاری و اختراع ها ، مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ ثبت علامت در ایران به اختیار می باشد ، به جز در مواردی که دولت آن را اجباری قرار دهد . […]

توضیحاتی در خصوص تغییر در مالکیت اختراع،ثبت طرح صنعتی و یا برند موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا علائم تجاری توضیح می دهد. مطابق با ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ هرگونه تغییر در مالکیت […]