آرشیو برچسب‌ها: ثبت طرح صنعتی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله به ارائه تعرفه ها و هزینه های ثبت طرح صنعتی می پردازد. اقلام هزینه در”موسسه ثبت کریم خان” شخص حقیقی شخص حقوقی ۱- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه ۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه ۲۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۲-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای […]

نکات قابل توجه در خصوص واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی پیش از این موسسه حقوقی ثبت کریم خان مطالب زیادی در خصوص ثبت طرح صنعتی ارائه داده بود ، این مجموعه قصد دارد در این مقاله واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی را برای شما توضیح دهد.صاحب طرح صنعتی قادر است تمامی […]

نکاتی در خصوص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد توضیحاتی در خصوص نقص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه می دهد.با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷، مرجع ثبت همان طور که بعد از رسیدگی، اعتراضات و کاستی ها را در اظهارنامه و […]

ثبت طرح صنعتی و موارد زوال حقوق ناشی از آن زمان پشتیبانی از طرح صنعتی حداکثر ۱۵ سال می باشد . احتمال دارد پیش از اتمام مدت ۱۵ سال ، حقوق منحصری مالک طرح از بین برود ؛ به بیان دیگر حقوق مادی مالک طرح احتمال دارد مانند هر حقوق دیگر پیش از اتمام مدت […]