آرشیو برچسب‌ها: ثبت طرح صنعتی

کد تایید ثبت شرکت کد تایید ثبت شرکت یک شماره است که پس از پایان مراحل ثبت شرکت به شما تعلق می گیرد . با استفاده از کد تایید ثبت شرکت میتونید در اداره ثبت شرکت ها و یا در سامانه اینترنتی مربوطه استعلام گرفته و از ثبت شرکت خود اطمینان حاصل کنید . همچنین […]

ثبت تغییرات شرکت صاحبان مشاغل ممکن است نیاز داشته باشند در فعالیت های شرکت ، سرمایه و اساس نامه و … تغییراتی را به وجود بیارند . در این صورت نیاز به ثبت تغییرات شرکت وجود دارد . ثبت تغییرات شرکت به صورت رسمی انجام میشود و در سامانه ثبت شرکت به ثبت میرسد . […]

ثبت شرکت یکروزه بسیاری از تیتر ثبت شرکت یکروزه ، به جهت بازار گرمی استفاده میکنند . در عمل ثبت شرکت یکروزه چیزی غیر حقیقی و عملا نشدنی است . در ساده ترین نوع ثبت شرکتها که ثبت شرکت با مسئولیت محدود است ، حداقل زمان مورد نیاز برای اخذ تاییدیه ها ، ۱۴ روز […]

ثبت شرکت صنعتی ثبت شرکت صنعتی ، به معنی فعالیت چند منظوره ای است که خروجی آن ، رفع نیاز جامعه و اقتصادی میباشد . معمولا فعالیت شرکت صنعتی ، در چند زمینه مختلف اما هم راستا میباشد . به این شکل که برآیند اقدامات انجام شده در شرکت صنعتی ، برطرف کننده نیاز جامعه […]