آرشیو برچسب‌ها: ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی یعنی مجموعه ای از خطوط، طرح ، رنگ ، شکل ، ترکیب رنگی یا غیررنگی، دو بعدی یا سه بعدی ، هرگونه نمای داخلی یا خارجی، جزئی یا کلی یک محصول، بسته بندی، پوشش، طرح های چاپی و گرافیکی که به محصول شکل ظاهری خاصی دهد و ویژگی و چهره جدیدی را ارائه […]

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن می باشد که بتواند در یک فرایند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن شکل ظاهری خاصی دهد.مثل اختراعات در صورتی که طرح های صنعتی براساس قانون در کشور ثبت شود ، […]

ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص حق فروش در ثبت طرح صنعتی صحبت می کند.طرح صنعتی به ساختارهای ابداعی اطلاق می گردد که در قالب خطوط، نقش ها ، رنگ ها و اشکال سه بعدی ( ساختار ) در یک محصول براساس فرآیند صنعتی به وجود آمده و باعث گیرایی و جذابیت در […]

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص ثبت بین المللی طرح صنعتی در نظام لاهه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. عدم نیاز به ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا در نظام لاهه برخلاف نظام مادرید جهت ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی پیش از این در […]