آرشیو برچسب‌ها: اوراق مشارکت

اشخاصی که در انتشار اوراق مشارکت موثرند در ذیل آورده شده است: الف: ناشر ب: امین ج: ضامن د: عامل ه: حسابرس الف: ناشر ناشر شرکتی می باشد که درخواست صدور اوراق مشارکت می کند. ناشر بعد از دریافت مجوز میبایست نسبت به انتشار امید نامه اقدم نماید.براساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون چگونگی […]

براساس ماده ۲ قانون چگونگی انتشار اوراق مشارکت: ” اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده ۱ را دارند واگذار می گردد. دارندگان این […]

یکی از مزایای اوراق بهادار دریافت سود می باشد. اوراق مشارکت، بر مزیت گفته شده تحت شرایطی از امتیاز قابلیت تبدیل به سهام یا واگذاری با سهام هم بهره مند می باشد. ۱- دریافت سود اوراق مشارکت این ویژگی مهم ترین امتیاز این اوراق از دید سرمایه گذاران محسوب می شود. با ملاحظه مقررات ماده […]

بررسی انواع اوراق مشارکت در مقالات دیگر،موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در خصوص اوراق مشارکت توضیحاتی را ارائه داده است،در این مقاله این موسسه قصد دارد انواع اوراق مشارکت را مورد بررسی قرار دهد.اوراق مشارکت،به اوراق بهادار بانام و بی نامی گفته می شود که که براساس این قانون به قیمت اسمی مشخص برای […]