آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت

انحلال شرکت بعد از انحلال شرکت ،مدیر دیگر سمتی ندارد.زیرا ممکن است کارهای شرکت هنوز ناتمام باشد همانند مطالبات و بدهکاری.بنابراین ضروری است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به عهده گیرد.این شخص را مدیر تصفیه می نامند.از جمله وظایف ابتدایی متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت […]