آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت

توضیحاتی در باب آگهی ثبت شرکت برای اینکه عموم مردم از موارد ثبت شده اخیر اطلاع داشته باشند انتشار آگهی صورت می گیرد.بنابراین متقاضی باید مبلغ معین شده برای روزنامه رسمی را به حساب مربوطه واریز نماید و رسید آن را ضمیمه پرونده ثبتی کند.همچنین در روزنامه رسمی همه قوانین و مقررات و مسائل حقوقی […]

نکاتی در باب برچیدن تجارت همراه با انحلال شرکت تجاری در ابتدا تعریفی از انحلال شرکت تجاری ارائه می دهیم.در تعریف شرکت های تجاری می توان این گونه گفت که در شرکت های تجاری دو یا چند نفر با یکدیگر توافق می کنند که سرمایه های خود را به اشتراک گذاشته و آن را به […]

بررسی انحلال شرکت تجاری به دلیل عدم ثبت شرکت تجاری قراردادی می باشد که براساس آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک گردند. هم چنین براساس […]

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد و چنانچه دارایی آن برای تادیه کلیه دیون کفایت نکند هر کدام از شرکا مسئول پرداخت کل قروض شرکت خواهد بود. بر قراری که برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار می باشد.( م […]