آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت

نکاتی در خصوص آثار انحلال شرکت بعد از انحلال شرکت میبایست به حالت اشاعه اموال خاتمه داده شود و حیات شرکت به کل به پایان رسیده باشد.نتیجتاً،اموال میبایست مابین شرکا تقسیم گردد،اما چون خود شرکت طی حیات خود با اشخاص ثالث معامله نموده است و طلبکارانی دارد که پیش از تقسیم دارایی شرکت به انحلال […]

موارد انحلال شرکت انحلال شرکت در واقع بعنوان پایان عمر یک شرکت به شمار می رود و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنان تقسیم شود.تقسیم دارایی میان شرکا در صورتی میسر می باشد که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را اخذ کرده […]

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …… ثبت شده به شماره ………………. به حضور تمامی شرکاء در مکان شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیمات ذیل لحاظ شد آقا / خانم ………………….. به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین شد آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ………………. تعیین شد مدیر تصفیه اقرار به […]

الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت به چه نحوه ی است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت اطلاعاتی ارائه می نماید.بعضی اوقات شرکت برای آنکه بتواند خود را با دگرگونی های اقتصادی خارج و داخل آن وقف دهد می بایست تغییراتی روی چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری […]