ورود به عضویت شرکت تعاونی چگونه است ؟


شرایط عضویت در تعاونی

ثبت کریم خان در  این مقاله شرایط عضویت در شرکت تعاونی را شرح می دهد.بنابر قانون تعاونی، تنها افراد حقیقی (افراد انسانی و اشخاص حقوقی خصوصی) در شرکت های تعاونی عضو می شوند و افراد حقوقی دولتی نمی توانند عضو این شرکت ها شوند؛ شروط عضویت در شرکت تعاونی شامل :

 • دارای تابعیت ایران
 • فقدان ممانعت های قانونی و عدم منع
 • خریداری حداقل سهام تعیین شده در اساسنامه
 • تقاضای کتبی عضویت
 • تضمین مراعات نمودن قوانین اساسنامه تعاونی
 • عدم عضویت در تعاونی مانند شرایط بالا، شرایط عمومی به شمار می رود.به غیر از این شرایط ،جهت عضویت ،امکان دارد اساسنامه شرکت تعاونی شروط دیگری مانند سکونت در روستا را تعیین نماید.

 

شروط عضویت در شرکت تعاونی

 1. شروط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را تعیین می نماید.
 2. شروط اختصاصی که در آیین نامه هر شرکت تعاونی جهت عضویت در آن بیان می گردد
 3. کافی بودن توانایی ها و گنجایش شرکت تعاونی.

مرجع قبول عضو در شرکت تعاونی

اعضای شرکت تعاونی شامل دو گروه می باشد: اعضای نخستین یا اعضای بنیان گذار که شرکت تعاونی در ابتدای تاسیس با عضویت آن ها تاسیس می گردد و افرادی که بعد از تاسیس شرکت عضو می شود. مرجع کسب ضوابط عضوهای نخستین و پذیرش آن ها ، هیئت موسس می باشد و مرجع کسب شروط عضویت در کاندیدای بعدی و پذیرش آن ها ، هیئت مدیره می باشد.اگر هیئت مدیره پی ببرد که فرد کاندید شده دارای کلیه ضوابط تعیین شده باشد،تقاضای او را جهت عضویت می پذیرد ،مگر اینکه تقاضای عضویت را فسخ نماید.

هیئت مدیره میبایست مقررات شرکت را درجهت پذیرش عضویت افراد لحاظ نماید و وظیفه دارد چنانچه توانایی و ظرفیت شرکت کافی نباشد هرچند افراد کاندید دارای تمامی شروط باشند، از پذیرش تقاضای عضویت آن ها ممانعت به عمل آید. البته فسخ تقاضای عضویت از سوی هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت تعاونی، صریح و قابل بازخواست نمی باشد.

ورود به عضویت از طریق وراثت

ماده 14 قانون بخش تعاونی عضویت به وسیله وراثت را بیان نموده است.چنانچه عضوی فوت نماید، وارث او که حائز ضوابط به مراعات نمودن قوانین تعاونی باشد، عضو شرکت تعاونی به حساب می آید و در صورت کثرت، ورثه میبایست مبلغ تفاوت افزونی سهام متاثر از کثرت خود را به شرکت پرداخت نماید و چنانچه به صورت کتبی به عدم عضویت خود در شرکت اطلاع دهند و یا شروط را دارا نباشند، عضویت آن ها فسخ می گردد.

چنانچه شمار ورثه بیشتر از گنجایش شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر با موافقت دیگر وراث عضو تعاونی به حساب می آیند.مطابق ماده 14 قوانین ذکرشده ، عضو بودن در شرکت تعاونی حقی به شمار می آید که به صورت کامل به وراث واگذار می گردد و به دلیل آنکه نمیتوان آن را تحلیل نمود به صورت مشترک به شمار می رود و میان آن ها برحسب سهم آن ها تقسیم بندی می شود و تک تک آنان عضو شرکت بخ حساب می آیند؛

اما اولاٌ به دلیل آن که عضویت در شرکت تعاونی متضمن ضوابطی می باشد،افراد وارثی که دارنده ضوابط عضویت و عهده دار مراعات نمودن قوانین تعاونی باشند عضو شرکت به حساب می آیند؛
ثانیاَ به دلیل شمار زیاد وراث و بنا به اینکه همه آن ها دارای شرایط باشند،امکان دارد توانایی های شرکت جهت قبول کلیه افراد کفایت نکند،تعیین شده است اگر شمار وارثین حائز شرایط از گنجایش شرکت بیشتر باشد ، یک یا چند نفر از آن ها با موافقت دیگر وراث، به عضویت درمی آیند که با این حال ممکن است وراث به توافق نرسند؛به این ترتیب وظیفه شرکت در برابر این شرایط مشخص نیست و برتر بود که فسخ عضویت وراث تعیین می شد.

موارد اخراج عضو از شرکت تعاونی

عزل اعضا در شرکت تعاونی توسط موارد ذیل ایجاد می شود :

 1. نداشتن شروط عضویت تعیین شده در قانون .
 2. عدم توجه به قوانین اساسنامه و دیگر ضمانت های قانونی بعد از دو هشدار کتبی به وسیله هیات مدیره درطول 15 روز و بعد از مدت تعیین شده هشدار دوم با مصوب نمودن انجمن عمومی عادی.
 3. انجام فعالیت هایی که باعث ضرر مادی تعاونی می گردد و او قادر به غرامت آن طی یک سال نباشد.
 4. انجام فعالیت هایی که به ارزش تعاونی آسیب وارد نماید
 5. انتظار ناسالم با تعاونی

ثبت شرکت کریم خان؛در جهت عرضه خدمات ثبتی از قبیل شرکت تعاونی برای یاری متقاضیان آمادگی کامل دارد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *