ثبت شرکتهای خارجی

ثبت شرکتهای خارجی


مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای خارجی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مقاله ذیل در خصوص نحوه ی ثبت شرکتهای خارجی و مدارک لازم جهت ثبت آن ، به توضیحاتی اشاره دارد.

 

ثبت شرکت های خارجی

به منظور ثبت شرکتهای خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی لازم می باشد.

 • اظهارنامه ثبت
 • یک نسخه تصدیق شده از اساسنامه شرکت
 • یک نسخه تصدیق شده از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و چنانچه شرکت چند نماینده جداگانه در کشور ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکتهای خارجی مد نظر باشد،شرایط عملیات آن می بایست طبق امتیازات صحیح و با نظمی تعیین گردیده باشد.

اظهارنامه ثبت شرکتهای خارجی لازم است به زبان فارسی تنظیم شود و شامل موارد ذیل باشد:

 1. اطلاعات جامع شرکت.
 2. مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
 3. نوع شرکت(سهامی،تضامنی و…)
 4. مقدار سرمایه شرکت.
 5. مورخ ،مکان و مرجع ثبت شرکت مادر.
 6. نوع فعالیت درخواست شده در ایران.
 7. معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با مشخص نمودن میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
 8. نام و نشانی فرد یا افراد ذیصلاح به منظور اخذ اسناد و ابلاغ های رسمی.
 9. آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت مشروط بر اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت بازتاب عمومی آن را تجویز کرده باشد.
 10. تعهد تسلیم بیلان عملکرد شرکتهای خارجی (نمایندگی یا شعبه)در انتهای سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد درج شده در بند 9
 11. معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.

اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و دیگر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت می بایست در مرکز اصلی شرکتهای خارجی به وسیله ی فرد یا افرادی که حق امضا از شرکت دارند تایید شود و امضاء آن ها هم چنین به تایید مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا می باشد و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور ذکر شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

اداره ثبت شرکتهای خارجی ضمن مدارک فوق(اظهارنامه و پیوست آن)صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره و اگر شرکت از گونه ی سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه بر اساس پرداخت لااقل 35% از سرمایه را از ذی نفع درخواست می نماید.

براساس ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها می بایست در مرکز اصلی شرکتهای خارجی توسط دارندگان حق امضا،امضا شود و این امضا می بایست به وسیله ی مقام صلاحیت دار کشور مکان امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور ذکر شده و یا نماینده سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.

پس از طی نمودن گام های فوق الذکر،براساس ماده 20 نظامنامه”در طی یک ماه از مورخ ثبت شرکتهای خارجی یا شعبه آن،دایره ثبت شرکت ها باید موارد ذیل را به خرج خود شرکت،در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های روزانه تهران به انتشار رساند:

 • چکیده اساسنامه
 • اسامی نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
 • اسامی افراد دارای حق امضاء
 • اسامی افراد مقیم ایران که به منظور کسب اطلاعات صلاحیت دارند.

ماده 3 مقررات ثبت شرکت ها در رابطه با ثبت شرکتهای خارجی که در ایران فعالیت داشته اند این چنین اظهار می نماید:از مورخ اجرای این ضابطه و قانون هر شرکت خارجی به منظور اینکه بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام نماید می بایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *