نحوه ی ثبت تغییر نام شرکت

نحوه ی ثبت تغییر نام شرکت


چگونگی ثبت تغییر نام شرکت

موسسه حقوقی کریم خان در ابتدای بحث نکاتی پیرامون تعیین اسم موسسه را ذکر می نماید و سپس به مبحث ثبت تغییر نام شرکت می پردازد.یکی از مواردی که هنگام ثبت موسسه حائز اهمیت است مسأله انتخاب اسم برای موسسه می باشد. ممکن است این موضوع در آغاز ثبت موسسه اهمیت زیادی نداشته باشد ولیکن بعد از ثبت موسسه و در خلال فعالیت شرکت اهمیت آن آشکار می شود.

نحوه ی ثبت تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

یکی از موردهایی که امکان دارد پس از ثبت شرکت به وقوع بپیوندد قصد تغییر نام شرکت می باشد. به این معنی که به هر علتی قصد تغییر نام شرکت را داشته باشند که در هنگام ثبت اسم برای موسسه خود با فعالیت مد نظر انتخاب شده بود.

تغییر نام شرکت در برگیرنده ی مراحل خاصی می باشد. اسمی که قرار بر انتخاب آن وجود دارد، مشروط بر مراعات نمودن تمامی مقررات و اوامر مربوط به نام موسسات و مورد نیاز دریافت جوازهای لازمه خواهد بود. ضمناٌ، تصمیم های در خصوص تغییر نام شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اخذ می گردد.

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضاء توسط همه شرکا و نیز قید کردن مقدار سهام خود .
 • لزوم تقدیم مدارک و مراعات نمودن تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه موسسه و قانون تجارت .
 • تعیین نمودن هیأت نظارت چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد.
 • امضای صورتجلسه به وسیله هیأت نظارت.
 • رجوع یکی از شرکا و یا نماینده رسمی موسسه در مهلت یک ماه به اداره ثبت موسسات و تادیه هزینه ی ثبت نام .
 • تحویل رسید بانکی و اصل صورتجلسه به قسمت انتخاب نام .
 • ارائه صورتجلسه به واحد پذیرش، ارائه پس از انتخاب اسم و حصول موافقت مسئول مربوطه و امضاء نمودن دفاتر ثبت.

شرکت ثبت کریم خان، مواردی که می بایست برای صورتجلسه تغییر نام شرکت رعایت گردد را به صورت زیر ذکر می کند:

 1. فرستادن تمامی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه فراهم گردیده با امضای اشخاص دارای سمت و عنوان و با مهر نمودن شخصیت حقوقی مذکور.
 2. لازمه ی مراعات نمودن دعوت موسسه طبق اساسنامه یا قانون تجارتی با تقدیم مستندات در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شود.
 3. در صورتی که شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ صورتجلسه را امضا کنند ملزم به قید کردن عنوان می باشند و چنانچه آن را وکالتاٌ امضا کنند تقدیم نمودن وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن ضروری می باشد.
 4. تعیین هیأت ناظر که ترکیبی از سه نفر از شرکا می باشد. چنانچه تعداد بیش از 12 نفر باشد در پایین صورتجلسه می بایست اسم اعضای هیأت ناظر درج شده و به امضا برسد.
 5. تنظیم صورتجلسه در 3 برگه و امضاء نمودن اعضای هیأت مدیره و فرستادن یک برگه از آن طی مدت زمان سه روز پس از قبول غایی در پایگاه اینترنتی به وسیله پست به اداره ثبت موسسات.
 6. مندرج نمودن بارکد پستی در سامانه.
 7. انجام تمامی اقدامات قبول صورتجلسات به وسیله سامانه Irsherkat.ssaa.ir

در ذیل موسسه حقوقی کریمخان مدارک ضروری برای تغییر نام شرکت را با عنایت به اینکه از چه نوعی باشد را ذکر می نماید.

مدارک و مراحل مورد نیاز برای تغییر نام شرکت سهامی خاص

 • تشکیل دادن مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم نمودن صورتجلسه و امضا کردن هیأت رئیسه.
 • انجام تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه موسسه و قوانین بازرگانی.
 • ارائه اصل صورتجلسه و فهرست صاحبان سهامی که در جلسه حاضر می باشند و آن را امضا کرده اند به اداره ثبت موسسات .
 • تادیه هزینه ثبت به منظور تغییر اسم و ارائه رسید به اداره ثبت موسسه ها.
 • ارائه اصل روزنامه شامل آگهی دعوت و اجازه دریافتی به اداره ثبت موسسات.
 • به تأیید رسیدن اسم انتخاب شده به وسیله مسئول تعیین اسم اداره ثبت موسسات پس از تقدیم مدارک.

مدارک و مراحل مورد نیاز برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم نمودن صورتجلسه و امضای تمامی شرکا با قید مقدار سهام خویش در موسسه.
 • انتخاب کردن و ذکر اسامی اعضای هیأت ناظر در صورتجلسه چنانچه تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد.
 • امضا نمودن صورتجلسه به وسیله هیأت ناظر.
 • رجوع یکی از شرکا یا نماینده موسسه به بخش انتخاب اسم اداره پس از مدت 1 ماه .
 • ثبت کردن آگهی پس از انتخاب اسم و دریافت موافق مسئول مربوطه.

موسسه ثبتی کریم خان در رابطه با تغییر نام شرکت همچون دیگرخدمات تخصصی ثبت از جمله ثبت انواع شرکت و انواع برند با شما همراه خواهد بود. در صورتی که قصد تاسیس شرکت و یا خدماتی از این قبیل را دارید با شماره 87146 تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *