میزان سهم الشرکه شرکت تضامنی


ثبت بین المللی علامت تجاری و نتایج آن

ثبت بین المللی به این شکل است که می توان علامت نامبرده را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کدام از کشورها به شکل متمایز ثبت نمود .قابل ذکر است،کشورما در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید در مورد به ثبت بین المللی علائم تجارتی و قرارداد مرتبط به آن پیوسته است. بنابراین هر علامت تجاری ثبت شده در کشور ما توانایی ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.

تبعات حاصل از ثبت بین المللی علامت تجاری اینگونه است :

1- احراز اجازه مالکیت بر علائم توسط ثبت :

بر اساس قانون 4 ژانویه 1991 انگلیس ، ” هر فرد حقیقی یا حقوقی قادراست حق مالکیت بر علامت تجاری به دست آورد اما علائم اشتراکی و جمعی و تایید شده را فقط یک شخص حقوقی می تواند ثبت کند “.

در این خصوص قانون مذکور هیچ تمایزی بین اشخاص خصوصی و عمومی اعمال نمی کند ، در این صورت فقط ملزماتی که وجود دارد، بودن یک شخصیت حقوقی است. درحالی که در مسیر قضایی اغلب کشورها ثبت علائم توسط یک شرکت را که در شرف تاسیس است ( بدین معنی هنوز شخصیت حقوقی پیدا ننموده است ) هم می پذیرد، جهت مثال می توان از یک اتحادیه یا یک انجمن یاد نمود، درحالی که چیزی که مدنظر است اینکه از یک فرد درخواست کنند توقع داشت هیچ خصوصیت کیفی خاصی را مانند بازرگان بودن، داشتن قابلیت جهت استفاده از علامت تجاری اجناس یا خدمات مورد اشاره در دفتر ثبت، ندارد. جهت مثال در سال 1964 دیوان عالی کشور فرانسه مالک یک داروخانه را قانوناَ مالک یک علامت تجاری مرتبط به یک دارو معروفی کرد، در حالی که آن فرد خود نمی توانست آن دارو را مورد استفاده قرار دهد.

2- ثبت علامت موجد حق :

ثبت علامت باعث توجه به گذشته را دارد، برای اینکه که آثار آن از لحاظ زمانی به قبل برگشته و از زمان درخواست ثبت و یا زمان حق تقدم ( اگر یک درخواست حاکی بر حق تقدم اعلام شده ) آغاز می شود. اشاره می توان کرد ، در حالی که دو درخواست رقیب در یک روز به ثبت علامت اقدام نموده باشند، حق تقدم با کسی خواهد بود که ابتدا شماره ثبت را از موسسه گرفته باشد . این در حالی است که ساعت درخواست ثبت مندرج نشده باشد.

3- ایجاد حق برای اتباع :

اتباع داخلی کشورهای عضو قرارداد پاریس پس از ثبت علامت تجاری و صنعتی خود از حقوق حاصل آن که قانون به آن ها داده میشود استفاده می کنند . آن ها قادرند ضد هر نوع نابودی حق به شرط مراعات مقررات و مقدمات ناظر، به مرجع صلاحیت دار مراجعه نمایند و محاکم داخلی هم وظیفه دارند پشتیبانی حقیقی از این اتباع داخلی را در برابر رقابت نامشروع فراهم‌سازی نمایند . به همین سو برای قوانین ایران هم موادی در قانون مجازات عمومی و سپس در قانون تعزیرات جهت مجازات رقابت مکارانه مشخص و به تصویب رسانده است . درحالی که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی درحال حاضرتصویب دقت مورد نظر را به این موضوع نکرده است و در حقیقت این کار بر عکس تعهدات بین المللی در این مورد می باشد.

4- ایجاد حق برای خارجیان :

خارجیانی که کشورشان عضو قرارداد پاریس باشد با توجه بر ماده 2 کنوانسیون پاریس از حقیقت، مشابه با اتباع ملی، استفاده می برند. درحالی که یک فرد خارجی، از کشورهای غیرعضو اتحادیه مرتبط به کنوانسیون پاریس، در حالی که اقامتگاه و محل سکونت او کشور مورد درخواست ثبتی نباشد نیز قادراست در آن کشور حق مالکیت بر یک یا چند علامت تجاری را به دست آورد در حالی که چند مورد رعایت شود، نخست : تایید کند که به شکل قانونی، علامت مورد درخواست را در کشور محل سکونت یا استقرار حرفه ای خودش به ثبت رسانده است. دوم اینکه کشورش اصل معامله به مانند پشتیبانی را پذیرفته و در برابر علائم آن کشور اجرا نماید.

5- ثبت علامت مشخص کننده محدوده حمایت :

 

علامت تجاری و صنعتی فقط جهت کالاها و خدماتی که در اظهارنامه ثبت مشخص شده است و همین طور اجناس همانند و مشابه، مورد پشتیبانی قرار می گیرد. جهت وصف حیطه پشتیبانی، زمانی نقش و تصاویر و علامت های ثبت شده مورد بهره مندی و شرح قرار می گیرد.جهت علائم یکی شده میبایست ذکر نمود که نه فقط مرکبی از عناصر و اجزاء نصب شده ( که علامت اصلی به وجود می آورد ) مورد پشتیبانی است، ایضاً هر یک از عناصر در زمانی که به تنهایی دارای خصوصیات متمایز بخش باشد، مورد پشتیبانی قرار می گیرد.جهت علائمی که رنگ آمیزی هم دارد در حالی که از رنگ های مرتبط در دفاتر ثبت بهره مند نشده باشد ، پشتیبانی از علامت بدون درنظر گرفتن رنگ آمیزی آن اجرای می گردد.

6- ثبت علامت نشان دهنده شروع حمایت :

به دلیل آنکه که مالکیت یک علامت توسط ثبت آن به دست می آید احتمال وجود عمل تقلب پیش از ثبت وجود ندارد. به جای یک درخواست ثبت قادراست مبادرت کننده را پس از انتشار درخواست ثبت تحت پیگیری قرار دهد.

ارائه خدمات حرفه ای در مورد نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *