ثبت شرکتهای خارجی

در رابطه با ثبت شرکتهای خارجی مطابق قانون مصوب سال 1310 شمسی نکاتی بصورت کلی بیان گردیده، اما از آنجا که آئین نامه ی مربوطه بصورت دقیق تر به نحوه ی ثبت شرکت های خارجی و جزئیات آن پرداخته است، بنابراین ثبت شرکت کریمخان در ادامه به شرح برخی از موارد آن می پردازد.

ماده 4 آئین نامه ی مذکور در ارتباط با ثبت شرکت های خارجی چنین بیان نموده است :

اظهارنامه ی ثبت شرکت های خارجی یا شعب آن توسط شخصی که از جانب شرکت حق امضا در ایران را دارد و یا توسط شخصی که از طرف فرد مزبور جهت این تقاضا دارای وکالت می باشد، ارائه و تسلیم خواهد شد. لازم به ذکر است که جهت ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اساسنامه به همراه ضمائم ذیل الزامی می باشد .

ضمائم اساسنامه ثبت شرکت های خارجی

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
 3. یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و چنانچه شرکت دارای چند نماینده مستقل در ایران باشد، یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها.
 4. زمانیکه تشکیل شرکت خارجی در ایران بر اساس امتیازنامه ی صحیح و منظمی تعیین شده باشد علاوه بر مدارک فوق الزامیست رونوشت امتیازنامه ای که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده است، پیوست گردد.

از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت شرکت های خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکاتی در آن درج شده باشد.

برای اینکه از شرایط اظهارنامه ثبت شرکت های خارجی و نکات مندرج در آن آگاه شوید در ادامه این متن با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

شرایط اظهارنامه ثبت شرکت های خارجی

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4. نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی
 5. مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
 6. مشخص نمودن نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران
 7. تابعیت شرکت
 8. نوع فعالیت شرکت که از کدام نوع ، صنعتی ، تجاری یا مالی می باشد.
 9. ذکر تایید شعب شرکت در سایر نقاط ایران
 10. آخرین گزارش شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار گزارش را مقرر نموده باشد.
 11. نام و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت تمام اطلاعات شرکت دارای صلاحیت می باشند.
 12. تعهد نمودن به اینکه هر سال یک نسخه از آخرین گزارش شرکت را مطابق بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
 13. امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید کنسول آن کشور در ایران و یا کنسول ایران رسیده باشد.

بر اساس قانون ثبت شرکت ها، کسانی که بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی نموده اند و قبل از انقضاء زمان مشخص شده در مورد ثبت آن ها اقدامی نکرده باشند به درخواست دادستان و با حکم محکمه ی ابتدایی تهران، محکوم به جزای نقدی از 500 الی 1000 تومان خواهند شد. اضافه بر این مجازات نقدی ، بعد از صدور حکم به ازای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.

هرگاه حکم دادستان قطعی شده باشد و تا 3 ماه از تاریخ ابلاغ آن به متخلف همچنان تخلف ادامه پیدا کند ، لازم است دولت از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری به عمل آورد.

ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها بیان می کند : « هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند توسط شعبه یا نماینده ی خود به امور تجاری ،صنعتی یا مالی در ایران اقدام نماید، می بایست خود شرکت در مملکت اصلی قانونی شناخته شده باشد و در اداره ی ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. » بنابراین مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی بر اساس قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و مطابق با ماده ی 3 قانون مذبور از تاریخ اجرای آن قانون ، اگر شرکت خارجی برای انجام امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران به واسطه ی نماینده یا شعبه خود اقدام نماید ، می بایست در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. بنابراین زمانی شرکت خارجی می تواند در ایران به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود ثبت شده باشد و قانوناً ایجاد شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد به عهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت می باشد.

لازم به ذکر است ، شرکتی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده است، قادر خواهد بود دارای شعبه در ایران باشد. بر اساس ماده 4 قانون ثبت شرکت ها ، می بایست برای ثبت شرکت مدارکی که ثبت شرکت کریم خان در زیر بیان نموده است را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه نمود.

مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی

 1. نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره ، در صورت واگذاری اختیار به هیئت مدیره در رابطه با تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران، داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه ها یا نهادهای انقلابی و یا ارائه ی مجوز از یکی از وزارتخانه ها
 2. نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت
 3. نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت
 4. وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن

الزامیست تمام مدارک به زبان فارسی ترجمه شده باشد و مورد تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری قرار گرفته باشد. مدارک فوق توسط رئیس اداره به کارشناسان مربوطه ارجاع می شود و کارشناس پس از بررسی دقیق و کامل برای پرداخت هزینه ی حق الثبت به حسابداری ارسال می نماید، حسابداری نیز بر اساس قانون هزینه ی مربوط را دریافت می کند، پس از آن کارشناسان دستور ثبت شعبه شرکت خارجی را صادر می نماید. پس از ثبت شعبه شرکت و تهیه شدن، آگهی های تاسیس شعبه شرکت به امضای رئیس اداره می رسد و پس از دریافت هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال می شود و یک نسخه از آگهی تاسیس برای درج در روزنامه رسمی به ذینفع ارائه می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *