ضوابط مربوط به ثبت شرکت خارجی در ایران


برخی از شرکت ها ممکن است به گونه ای عملکرد وسیع و سازمان یافته ای داشته باشند که بخواهند در کشورهای دیگر نیز کار کنند.حتی ممکن است این گونه شرکت ها در کشور مبدا خود به ثبت رسیده باشند اما در صورتی که بخواهند برای شرکت شعبه تاسیس کنند حتماً باید آن را به ثبت رسانند.

ثبت کریم خان در این مقاله به بررسی مقررات و ضوابط ثبت شرکت های خارجی در ایران می پردازد.

 

مجوز ثبت شرکت خارجی و شعب آن در ایران

براساس ماده 3 قانون ثبت شرکت ها : ” هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد “.

همچنین برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر شد : ” دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معاون و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است “.

شایان ذکر است ، ثبت کریم خان کلیه امور ثبتی در خصوص ثبت شرکت و ثبت برند را در کمترین زمان برای شما انجام می دهد.

مقررات و نحوه تاسیس و ثبت شرکت های خارجی در ایران

اگر شرکت های خارجی بخواهند در ایران شعبه داشته باشند اولین اقدامی که باید انجام دهند ثبت شرکت در ایران است.
ثبت شرکت های خارجی در ایران به دو شکل انجام می شود :

 1. اگر شرکتی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند باید یک شرکت فرعی ثبت کند.به دلیل اینکه این شرکت در ایران به ثبت رسیده است کلیه قوانین ایران در ثبت شرکت برای آن صادق خواهد بود.شرکت شما تابعیت ایرانی پیدا کرده و باید از نظم عمومی پیروی کند.
 2. فعالیت شرکت خارجی در ایران به صورت ثبت شعبه یا نمایندگی است ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که هدف از حضور شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت موضوعیت پیدا می کند.

ثبت کریم خان در ادامه به مقررات و نحوه ثبت شرکت خارجی در دو حالت، شرکت فرعی و ثبت شعبه یا نمایندگی می پردازد.

مقررات ثبت شرکت های خارجی در ایران

اول- مقررات و نحوه ثبت شرکت فرعی خارجی :

شرکت فرعی به شرکتی گفته می شود که بوسیله شرکت خارجی ( مادر) ایجاد شده است و کنترل آن در اختیار شرکت مادر می باشد. این شرکت شخصیت حقوقی مستقلی دارند و در کشور محل ثبت از همان وضعیت حقوقی یک شرکت تجاری داخلی برخوردار خواهد بود.

شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران شرکت فرعی ثبت می کنند.این شرکت ها با تشکیل یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران فعالیت می کنند.بدلیل این که این شرکت ها در ایران ثبت شده اند و مرکز اصلی آن نیز در ایران است براساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، دارای تابعیت ایرانی هستند و یک شرکت ایرانی به شمار می روند اگرچه صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد.

لازم به ذکر است که در صورتی که سرمایه گذاری شرکت خارجی در این شرکت ها به صورت مستقیم باشد و این شرکت مجوز سرمایه گذاری در ایران را گرفته باشدمحدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، اما چنانچه شرکت خارجی اقدام به اخذ مجوز ننماید تنها تا چهل و نه درصد مشارکت خارجی پذیرفته می شود و امکان ثبت شرکت فرعی با بیش از این مقدار مشارکت خارجی در حال حاضر در ایران وجود ندارد.

دوم – تعریف شعبه و نمایندگی شرکت خارجی :

شرکت های خارجی که نمی خواهند مستقیماً سرمایه گذاری کنند و صرفاَ برای فروش محصولات یا بازاریابی محصولات خود در ایران فعالیت دارند نمایندگی یا شعبه تاسیس می کنند که اصولاً جنبه بازاریابی دارد.

لازم به ذکر است که تجارت به واسطه شرکت فرعی یا شعبه سبب می شود تا کار صادرکنندگان گسترش یابد و سبب رشد و بهبود عملکرد آن می گردد.

یکی دیگر از روش های ثبت شرکت خارجی انعقاد قراردادهای نمایندگی تجاری می باشد.در این روش که به خصوص به دلیل عدم امکان فعالیت وسیع در قالب شعبه مورد استفاده قرار می گیرد شرکت خارجی صادرکننده با انعقاد قراردادی، فروش، توزیع ، ارائه خدمات و بازاریابی محصولات خود را بواسطه اشخاص واقع در کشورهای خارجی انجام می دهد که در اکثر موارد این اختیار به شکل انحصاری داده می شود.

طبق مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که تحت شماره 930- 78/ م / ت مورخ 12/ 2/ 1378 توسط هیئت وزیران تصویب شده است شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی می باشد که به صورت مستقیم موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که طبق قرارداد نمایندگی، انجام قسمتی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می گیرد ، مسئولیت خواهد داشت.

سوم- شرکت هایی که می توانند در ایران شعبه یا نمایندگی داشته باشند :

براساس ماده 1 آیین نامه قانون فوق الذکر، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، به شرط عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های ذیل طبقمقررات این آیین نامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند :

 1. ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
 2. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی اتفاق میفتد.
 3. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران ؛
 4. همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث ؛
 5. افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
 6. ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری ؛
 7. انجام فعالیت هایی که مجوز آن بوسیله دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می شود. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

چهارم – مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت های خارجی :

شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران باید اسناد و مدارک ذیل را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارائه دهند :

1- پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تعیین نام ؛
2- کامل کردن فرم تعیین نام ؛
3- تقاضای کتبی شرکت ؛
4- کپی مصدق اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع مربوطه
5- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت ؛
6- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت .

گزارش توجیهی مشتمل بر :

 • الف) اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
 • ب) تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران .
 • ج) تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
 • د) برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • ه) نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .

7- ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی چنانچه دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
8- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
9- تصدیق ثبت شرکت خارجی
10- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
11- ارائه تعهد نامه دایر بر اینکه در صورتی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع مربوطه لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می گردد شعله را منحل و مدیر تصفیه را معرفی کنند.
12- همه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود پس از تایید مرجع مربوطه ( نظیر مرجع ثبت شرکت ها ) و تایید وزارت خارجه آن کشور باید به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره مذکور ارائه شود.

پنجم – مدارک مورد نیاز برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی :

الف) چنانچه شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد باید ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات ذیل را به اداره ذیربط ارائه دهد :

 1. پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام ؛
 2. تکمیل فرم تعیین نام ؛
 3. کپی قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی ؛
 4. معرفی نامه و مدارک شناسایی مصدق شخص حقیقی از جانب شرکت متقاضیان نمایندگی ؛
 5. کپی مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی ؛
 6. روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت ؛
 7. روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده علی الخصوص در مورد مدیران ؛
 8. ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی ؛
 9. اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع مربوطه ؛
 10. گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی ؛
 11. آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی ؛
 12. ارائه معرفی نامه وزارتخانه مربوطه( در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد ) ؛
 13. اظهارنامه ثبت ( نمایندگی ) شرکت خارجی ؛
 14. تصدیق ثبت شرکت خارجی ؛
 15. همه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود، پس از تایید مرجع مربوطه ( نظیر مرجع ثبت شرکت ها ) و تایید وزارت خارجه آن کشور، بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری، اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

ششم – چگونگی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی :

برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، قبل از هر چیز نماینده یا وکیل قانون شرکت خارجی بعد از تهیه مدارک لازم باید با در ارائه اسناد و مدارک لازم به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام که در روی فرم مربوطه نوشته شده در صورت رعایت همه موارد مربوط به راهنمای تعیین نام، تایید می گردد. در زمان تعیین نام، باید دقت شود اسم تایید شده عین نام شرکت خارجی با ذکر شعبه یا نمایندگی باشد و از اختصار نام یا ترجمه آن خودداری شود.

مدارک لازم میبایست به قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها ارائه و رسید دریافت بگیرد. در مرحله کارشناسی، بعد از رسیدگی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به دریافت مجوز از مراجع مربوطه درباره موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات و نواقص دیگر نسبت پیش نویس آگهی تاسیس ارائه می گردد.متقاضی ثبت میبایست با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبت و حق الدرج که در ذیل پیش نویس آگهی قید شده اقدام کند. مفاد پیش نویس آگهی تایید شده برای تکمیل امضا و گواهی ” ثبت با تقاضانامه برابر است ” در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت و شناسه ملی تعیین می شود.

متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام کرده و نسخه اصلی آن را به نماینده روزنامه رسمی واقع شده در اداره ثبت شرکت ها، جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ کپی برابر با اصل آن اقدام می کند.

یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی واقع در اداره مربوطه جهت درج در روزنامه رسمی کثیرالانتشار تحویل و رسید دریافت می شود.

هفتم – لزوم ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی :

براساس مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت های خارجی که شعبه خود را به ایران ثبت کرده و فعالیت می کنند میبایست هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.

این اشخاص باید گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده خود طی مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های مربوطه ارسال نمایند.حسابرسی یاد شده تا وقتی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 اعلام نشده است، بوسیله سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه مربوطه که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می شود.

هشتم – انحلال شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی :

براساس ماده 6 آیین نامه قانون فوق الذکر، اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع مربوطه لغو می شود میبایست ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، شعبه یا نمایندگی را منحل نموده و امور تصفیه را انجام دهند.

 • تبصره – شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی گردد 6 ماه مهلت دارند تا شرکت خود را منحل کرده کار تصفیه خود را انجام دهند .

در پایان اعلام می داریم،موسسه ثبت کریم خان کلیه خدمات ثبتی را با بهترین کیفیت انجام می دهد.شما می توانید از طریق تماس با شماره 021-87146 و یا با مراجعه به وبسایت www.sabtkarimkhan.com با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *