امتیاز به این مطلب

شرکت تعاونی مطابق قانون برای فعالیت های مربوط به تولید و توزیع بین اشخاص حقیقی در جهت اهداف صریح تشکیل می شود.

هدف اصلی از تاسیس این شرکت ها کمک به توسعه ،اوضاع اقتصادی ،رفاه شرکاء و نیازمندی های مخصوص آن ها است و بیشتر زمانی تشکیل می شود که وضع اقتصادی به علت تورم و گرانی آشفته و نامساعد بودن و قدرت خرید مردم کم است بنابراین خدمات و امکانات رفاهی را برای اقشار کم درآمد ایفا می کند.

لازمه وجود شرکت تعاونی، ثبت آن است. مرجع ثبت چنین تعاونی هایی در تهران”اداره کل ثبت شرکت ها”و در شهرستان ها”اداره ثبت”واقع در مرکز اصلی تعاونی است می باشد.
برای ثبت هر تعاونی با رعایت مقررات باید به تایید اداره کل تعاون یا اداره تعاون برسد و برای آن “مجوز ثبت”صادر شود.
مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت تعاونی

 1. اساسنامه مصوب شرکت
 2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 4. رسید پرداخت مبالغ ضروری سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
 5. مدارک مربوط به تقویم و ارائه آن مقدار از سرمایه که به صورت جانبی بوده است.
 6. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
 7. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که شامل امضای آن ها باشد.
 8. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان شامل اصلی و علی البدل و مدیر عامل که دارای امضای آن ها باشد.
 9. قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.
 10. صورتجلسه در مورد جلسه اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
  پس از ثبت هیئت مدیره تعاونی باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از دریافت پروانه شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس

 1. کپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
 2. رونوشتی از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل تعاونی در آن چاپ شده است.
 3. تقاضانامه برای دریافت پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مطابق ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی،شرکت های نامبرده که طبق مقررات تشکیل شده اند و اساسنامه آن ها را شورای عالی تعاون کشور تصویب می کنند از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.

کارشناسان ما در موسسه حقوقی کریم خان،با تسلط کامل به قوانین و اصول حقوقی به شما اطلاعات کاملی در زمینه اخذ مجوز ثبت تعاونی ارائه می دهند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *