قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران


نکاتی در خصوص قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران

شخص حقیقی یا حقوقی می تواند جز تاجران باشد.در حالی که تاجر شخص حقوقی باشد، به آن شرکت تجاری می گویند . شراکت و گردهمایی حقوق دو یا چند شریک در یکی از طرح های مشخص شده در قوانین تجاری را شرکت تجاری توصیف میشود.همین طور میشود شرکت تجاری را این نوع توصیف کرد که قراردادی است بین دو یا چند شخص ، که ازاین‌ رو تک تک شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد ، با این شرح که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش برچیده میشود و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و نفع و ضرر هم به نسبت تنظیم شده میان ایشان توزیع گردد .

 

خدمات در طرح شرکت سبب جمع کردن سرمایه ها و فرآینده های فنی و انجام یک سرمایه کلی و فرآینده فنی مورد توجه می گردد.همان طور که خدمات در طرح شرکت سبب احراز معروفیت و اعتماد تجاری شود و سبب اخذ نفع بیشتر و تقسیم کردن ضررها میان چند شریک و کاهش دادن بار خطرات سرمایه گذاری یا همان ریسک می گردد.شرکت های تجاری ، قسمت های مختلفی دارد . دراشکال مختلف این قسمت ها متفاوت و مقرر کردن قوانین گوناگون آن ها ، سازنده های متعدد مثل عده ای شرکاء ، مقدار سرمایه آن ها ، مقدار وظیفه آنان ، روش تاسیس و انحلال شرکت ، روش اداره شرکت ، روش بیرون آمدن عضو از شرکت ، مقدار بی هراسی اقتصادی شرکاء و … پیکره داشته است. انواع شرکت های تجاری طبق ماده 20 ق. ت به شرح زیر است :

سهامی ، سهامی عام ، بامسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ، تعاونی ، تعاونی تولید و تعاونی مصرف

در قانون ” تصریح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ” شرکت های زیر به انواع شرکت های تجاری افزوده شده است:

شرکت تعاونی سهامی عام ، شرکت تعاونی فراگیر ملی

کدام مقررات بر ثبت شرکت های تجاری در کشور ما حکم فرماست ؟

قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران

این قوانین به ترتیب سال تاییده شده در موارد زیر :

  1. قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310
  2. قانون تجارت مصوب 1311
  3. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
  4. قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
  5. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
  • تا سال 1347، کلیه شرکت ها مطابق قانون تجارت مصوب 1311 بودند. در این سال قانونی به نام ” لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ” در 300 ماده به تایید رسید که این 300 ماده تنها در مورد شرکت های سهامی عام و خاص اعلام دستور می کنند .بدین معنی از سال 1347 شرکت های سهامی عام و خاص تابع قانون جدید شدند و دیگر شرکت ها در حکومت قانون تجارت باقی ماندند. بعد از تایید این قانون و اجرای آن در مورد شرکت های سهامی ، به واقع مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 که درمورد شرکت های سهامی اشاره به دستور میکنند ، عزل و در حال حاضر مواد نام برده به جز در مواردی که در دیگر قوانین به آن ها ارجاع شده است توانایی برگزاری ندارند.
  • در سال 1350 قانون شرکت های تعاونی تایید شد ولی در سال 1370 جهت سامان دادن شرکت های تعاونی، قانون کامل تری به نام قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تایید شد. اکثرا از مواد قانون شرکت های تعاونی به وسیله این قانون اخیر ابطال شده اند. بدین معنی در حال حاضر شرکت ها طبق مقررات ذیل اند :
  1. شرکت های سهامی عام و خاص : طبق لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت.
  2. شرکت های تعاونی : مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون شرکت های تعاونی ( درحالی که اکثر مواد این قانون به سبب قانون بخش تعاونی اقتصاد ج. ا. ا نسخ شده اند ).
  3. سایر شرکت ها : تابع قانون تجارت

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با بکارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما بازرگانان، در زمینه های قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران های ایران می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *