شرکت سهامی خاص و چگونگی تاسیس آن

شرکت سهامی خاص و چگونگی تاسیس آن


آشنایی با شرکت سهامی

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص شرکت سهامی خاص و چگونگی تاسیس آن سخن می گوید.سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه دارندگان آن به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد.بنابر ماده 2 لایحه ذکر شده “شرکت سهامی هرچند که موضوع فعالیت آنها بازرگانی نباشد،شرکتی بازرگانی به حساب می آید “.بدین سبب، هر زمانی که شرکت سهامی تاسیس و به ثبت برسد،اگرچه در جهت فعالیت های غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،بنیان گذاری شده باشددر مقوله شرکت های تجاری محسوب می شود.و موضوع فعالیت سایر شرکت های تجاری برای اینکه شرکت بازرگانی به شمار آیند،میبایست امور تجاری باشد.

 شرکت سهامی خاص و چگونگی تاسیس آن

 

بنابراین می توان درباره شرکت های عام و خاص مطابق لایحه اصلاح قانون تجارت که دارای مستثنی می باشد بیان کرد که با توسعه در عرصه فعالیت در زمینه های تاسیس آن ها،به ویژه تاسیس شرکت سهامی عام که با خرید سهام ،سرمایه های کوچک شرایط همکاری را پیدا می کنند.در این نوع شرکت که حداقل تعداد افراد سه نفر می باشد به دو بخش شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم بندی می شوند.

شرکت سهامی خاص چیست؟

سرمایه در شرکت سهامی خاص،اختصاصاً از طریق بنیان گذاران فراهم می شود. اصلاحات قانون تجارت به دلیل آنکه شرکت های سهامی عام با تجملاتی طویل همگام است،جهت فعالیت های ساده تر و دارای شرکای کمتر، شرکت سهامی خاص را تعیین کرده است.مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص،کارآیی ندارد و تعداد اعضای آن از شرکت سهامی عام کمتر می باشد.در این نوع از شرکت ها میبایست 35 % از سرمایه در حساب ویژه ای به امانت گذاشته شود و صدور آگهی امضای تعهدی وجود ندارد.

خصوصیات شرکت سهامی خاص

 1. در زمان تاسیس حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.
 2. حداقل تعداد اعضا مدیران 3 نفر می باشد.
 3. حداقل تعداد سهامداران سه نفر است.
 4. در این نوع شرکت برگه های قرضه قابلیت چاپ را ندارند.
 5. در بازار بورس سهام این شرکت ،قابلیت خرید و فروش را ندارد و واگذاری سهام آن به توافق مدیران ، دارندگان سهام،مجامع عمومی بستگی دارد.از سوی دیگر این شرکت قادر به صدور برگه های قرضه نمی باشد.
 6. کلیه سرمایه در شرکت سهامی خاص توسط بنیان گذاران تامین می شود و وظیفه دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد.(ماده 4 ل.ا.ق.ت) .

نام شرکت سهامی خاص

میبایست کلمه ی «خاص» پیش از نام شرکت و یا بعد از آن فوراً اضافه شود و این کلمه در نوشته ها و آگهی های شرکت نیز رعایت شود.به طور مثال «شرکت سهامی خاص الوند» .اینگونه از شرکت ها که مراجعان میبایست از آن آگاهی داشته باشند یک صنف شرکت سهامی خانوادگی و شخصی می باشد.

شایان ذکر است در انتخاب نام موارد ذیل رعایت شود:

 1. عدم استفاده از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص
 2. نام های انتخاب شده قبلاَ به ثبت نرسیده باشند.
 3. معنا و مفهوم نداشته باشد.
 4. مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
 5. عدد و لاتین نباشد.

در تعیین نام علاوه بر موارد ذکر شده ،از واژگانی مانند شاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،نظام،موزه،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا مورد استفاده قرار نگیرد.البته در اسم شرکت بهره گیری از نام شهرها و رنگ ها و اعداد مشکلی ندارد،ولی به دلیل آن که این واژه ها از اسامی شرکت به حساب نمی آیند،میبایست به جز این کلمات سه کلمه دیگر نیز دارا باشد. همچنین،حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب می باشد.

تشکیل شرکت سهامی خاص

در ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای بنیان نهادن شرکت سهامی خاص قانون نویس آداب آسانی را تعیین کرده است.در جهت تشکیل شرکت اعمال زیر در ماده نامبرده کافی میباشد:

1-امضای اساسنامه

در شرکت سهامی خاص میبایست همکاران شخصاَ یا به وسیله وکیل،اساسنامه شرکت را امضا نمایند.
برخلاف نکته هایی که درباره شرکت سهامی عام صدق می کند ، تنظیم اساسنامه و تصویب آن در شرکت سهامی خاص ضرورتی ندارد،و دوره تاسیس در آن وجود ندارد و همچنین،تنظیم اساسنامه در این نوع شرکت نیز وجود ندارد درحالی که در شرکت سهامی عام در جهت آگاهی پذیره نویسان از چگونگی شرکت در حال تاسیس صورت می گیرد.

2-تعهد سرمایه

در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه یک میلیون ریال میباشد و میبایست به طور کامل ضمانت شود و35 % آن به حساب موجود در بانک واریز می شود.هرگاه بخشی از آورده سرمایه غیرنقدی باشد،میبایست تماما ارائه شده و برآورد آن نیز توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری انجام شود.

با این حال،برآورد ذکر شده در شرکت سهامی خاص،مانند شرکت سهامی عام نمیباشد برای اینکه در این نوع شرکت تاسیس مجمع عمومی موسس ضروری نمی باشد.بنابر ماده 82 لایحه قانونی 1347 تعیین شده است:«آورده غیرنقدی را نمیتوان بیشتر از مبلغ برآورد کارشناس پذیرفت.»این اعمال درجهت محافظت حقوق اشخاص ثالث میباشد؛بنابراین با موافقت شرکا در برآورد غیر نقدی امکان دارد که افراد ثالث زیان ببینند.در شرکت سهامی خاص شرکا نسبت به پرداخت سرمایه ضمانتی ندارند برخلاف شرکت سهامی عام ،شرکا به امضا ضمانت سهم نیازی ندارند.به هرحال،ضمانت آن ها به صورت ورقه تعهد نیز می باشد؛مثلا،زمانی که اشخاص شریک درنظر دارند شرکتی را به سرعت تشکیل دهند اما از یکدیگر دورند قادرند از این وسیله جهت ضمانت پیمان بهره ببرند.البته میبایست در زمان ثبت شرکت،اظهارنامه مبنی بر تعهد تمامی سهام را تمامی شرکا امضا کنند،درغیر اینصورت مدارک ثبت شرکت دارای کاستی می باشد(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347)

3-انتخاب مدیران و بازرسان

مشخص نمودن مدیران و بازرسان شرکت از دیگر شرایط تاسیس شرکت سهامی خاص می باشد که انتخاب در مجمع عمومی موسس آن ضروری نیست.اما بنابر ماده 17 لایحه قانونی 1347 (در شرکت سهامی عام بایستی اجراشود )به صورت کتبی مدیران و بازرسان شرکت سمت خود را می پذیرند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. ارائه دو برگ اظهارنامه با تکمیل و امضاء آن به وسیله تمامی سهامداران
 2. ارائه دو جلد اساسنامه که توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد.
 3. ارائه دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین به همراه امضاء سهامداران و بازرسین
 4. ارائه دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره به همراه امضاء مدیران انتخاب شده مجمع
 5. کپی شناسنامه برابر اصل تمامی سهامداران و بازرسین
 6. عرضه گواهی حداقل 35% از سرمایه شرکت از سوی بانکی که دارنده حساب شرکت در حال تاسیس می باشد.

تذکر:اگر بخشی از آورده سرمایه ی شرکت غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)در اینصورت تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری میبایست ارائه شود و عرضه سند مالکیت الزامی است چنانچه اموال غیر منقول در سرمایه شرکت وجود داشته باشد.

7. در صورت نیاز عرضه مجوز ،اگر کارشناس اداره ثبت شرکت ها آن را اعلام کند
8. کپی کارت ملی

توجه:تمامی شرکت های سهامی خاص برای ثبت سهام شرکت می بایست یک جلد دفتر سهام تهیه کنند و مطابق قوانین،تمام تغییرات سهام هم در آن درج شود.

اساسنامه شرکت سهامی خاص مطابق ماده ی 8 قانون اصلاحی،شامل موارد زیر می باشد:

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت بصورت واضح و روشن
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت و چنانچه شعبه ای تاسیس شود ذکر محل شعب
 5. مبلغ سرمایه ی شرکت و مشخص نمودن میزان نقد و غیر نقدی آن
 6. با ایجاد سهام، تعداد سهام بی نام و دارای نام و مبلغ اسمی آن ها،
 7. مشخص نمودن هزینه پرداختی هر سهم و چگونگی تقاضای مابقی مبلغ اسمی هر سهم و زمان آن که نباید بیشتر از 5سال تجاوز کند.
 8. چگونگی واگذاری سهام با نام
 9. نحوه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 10. صدور برگه های قرضه،شرایط و ترتیب آن چنانچه پیش گویی شود
 11. ضوابط و نظم افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.
 12. موقعیت و نظم دعوت مجامع عمومی.
 13. قوانین مرتبط با حد نصاب برای تاسیس مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
 14. چگونگی دریافت رای و بیشینه مورد نیاز جهت اعتباری بودن تصمیمات جامع عمومی.
 15. تعداد اعضا مدیران و چگونگی انتخاب و مدت زمان ماموریت آن ها و همچنین مشخص نمودن جانشین برای مدیرانی ورشکسته یا برکنار می شوند و یا فوت یا استعفا می دهند.
 16. مشخص نمودن مسئولیت و اختیارات مدیران.
 17. تعداد سهام تضمینی که مدیران به صندوق شرکت به امانت می گذارند.
 18. درج تعداد بازرسین شرکت و چگونگی انتصاب و مدت ماموریت بازرس.
 19. مشخص نمودن شروع و پایان سال مالی شرکت و زمان تهیه ترازنامه و آمار سود و زیان و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
 20. طرز ازهم پاشیدگی اختیاری شرکت و نظم دهی تصفیه ی کارهای آن.
 21. چگونگی تغییر اساسنامه.

موسسه تخصصی ثبت شرکت کریم خان،با افتخار بهترین خدمات را به شما درخواست کنندگان در عرصه شرکت سهامی در جهت رضایت مشتریان عرضه می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *