ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض

ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض


به ثبت رساندن طرح صنعتی متضمن ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و فرم ویژه ای به زبان فارسی تهیه گردد و پس از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل قانونی او امضاء گردد. پس از تهیه اظهارنامه ، مطابق ماده 69 آیین نامه، درخواست کننده یا وکیل قانونی او میبایست اظهارنامه را به مراجع ثبت ارائه نماید و تاریخ ارسال اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه به حساب می آید.

ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض

نکاتی در مورد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

  1. نام ، محل سکونت، کد پستی ، شماره ملی ، ملیت و مقام درخواست کننده یا وکیل قانونی او و اگر درخواست کننده شخص حقوقی باشد، درج اسم ، گونه فعالیت ، محل سکونت، محل و شماره ثبت ، ملیت ، مرکز اصلی و هر شناسه دیگر ضروری می باشد.
  2. نام ، محل سکونت و کد پستی افرادی که دارای صلاحیت اخذ اطلاعیه ها در کشور ما را دارند، اگر درخواست کننده ساکن ایران نباشد.
  3. نام و محل سکونت طرح ریز چنانچه که درخواست کننده همان طرح ریز نباشد.
  4. یاد محصولات و طبقه ای که درخواست کننده تقاضای ثبت طرح آن را دارد.
  5. تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا تاییدیه طرح صنعتی در خارج، با درخواست اولویت
  6. مشخص نمودن پیوست ها

ثبت طرح صنعتی پس از اعطای فرصت اعتراض

در این فرآیند کارشناس نخست اظهارنامه طرح صنعتی و پیوست های آن را از لحاظ ظاهر ارزیابی نموده و اگر اظهارنامه تقاضا شده ثبت دارای شروط شکلی باشد و با منظم بودن و رفتار نیکو تناقض نداشته باشد، طی زمان تعیین شده از سوی درخواست کننده خواهان پرداخت هزینه نشر اطلاعیه اظهارنامه را دارد.اگر درخواست کننده در زمان مشخص شده به پرداخت آن مبلغ مبادرت ننماید،اظهارنامه فسخ می گردد.

اگر درخواست کننده در زمان مقرر به پرداخت آن اقدام نماید، اطلاعیه ثبت اظهارنامه چاپ می گردد. اطلاعیه اظهارنامه شامل تاریخ اظهارنامه ، اسم و آدرس درخواست کننده ، مرحله های تقاضای اولویت ، طبقه محصولاتی طرح مورد نظر ،نام و آدرس طراح چنانچه او خواستار نشر آن باشد،می باشد.بعد از نشر اطلاعیه اظهارنامه به تفسیر بالا،اگر فردی ناراضی باشد با پرداخت مبالغ مربوطه دررابطه با به ثبت رسیدن طرح در طی زمان تعیین شده که در کشورها متفاوت باشد اعتراض نماید.

اعتراض کننده با نظر به عرصه های اعتراض قادر است که در نهایت به فسخ تقاضای ثبت یا ثبت آن به نام او شود.اگر در زمان تعیین شده درباره اطلاعیه ثبت اظهارنامه طرح صنعتی مخالفتی انجام نگیرد ،به این ترتیب طرح صنعتی ثبت می گردد.چنانچه اعتراض صورت گیرد، سازمان اعتراض فرد را به درخواست کننده ثبت طرح صنعتی اطلاع داده و روند اعتراض فرد ثالث را با او درمیان می گذارد . بنابراین میبایست قاضی طی زمان تعیین شده که کشورهای مختلف متمایز می باشد عقیده خود را به صورت کتبی به اداره ثبت طرح صنعتی اطلاع دهد.

اداره ثبت طرح صنعتی پس از اتمام زمان مشخص شده متناسب با اظهارنامه تصمیم گیری می نماید و آن را ثبت یا فسخ می کند.در پایان خاطر نشان می شویم که در این سامانه هم که تاییدیه طرح صنعتی واگذار می شود دارای ثبات ضروری نمی باشد و در هر حال دادسرا با ضوابطی به نقض آن مبادرت می نماید.به بیان دیگر با اینکه مرحله های قبولی اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی اطلاع داده می شود ولی این اعمال با ارسال تاییدیه طرح صنعتی از رجوع فرد خسارت دیده به دادگاه جلوگیری نخواهد شد.

تمامی خدمات ثبت طرح صنعتی به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان به وسیله کارشناسان کریم خان ارائه می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *