ثبت بین المللی طرح صنعتی در نظام لاهه


ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص ثبت بین المللی طرح صنعتی در نظام لاهه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

عدم نیاز به ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا

در نظام لاهه برخلاف نظام مادرید جهت ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی پیش از این در اداره ملی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی یا طرح صنعتی خود را به ثبت رسانده باشد و در حقیقت نیاز نیست که اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی بر مبنای ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا متقاضی باشد و برای نخستین بار می توان اظهارنامه بین المللی جهت ثبت طرح صنعتی را به دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ارائه داد.

 

نظام لاهه در این خصوص دارای تفاوت اساسی با نظام مادرید جهت ثبت بین المللی علائم تجاری می باشد.براساس توافقنامه مادرید در نظام مادرید متقاضی پیش از هر چیز میبایست اقدام به ثبت برند نماید تا طبق آن ثبت بتواند اظهارنامه بین المللی جهت ثبت بین المللی را ارائه دهد. یا براساس پروتکل مادرید اظهارنامه بین المللی ثبت علامت می تواند طبق ثبت اظهارنامه در اداره مبدا صورت گیرد. پر واضح است که فرآیند فوق با فرآیند ثبت در نظام لاهه تفاوت دارد که طبق آن نیازی نیست که متقاضی ابتدا اظهارنامه ثبت طرح را در اداره مبدا ارائه دهد و طبق آن نسبت به ثبت بین المللی اقدام کند و همچنین به طریق اولی نیازی نیست در این نظام ، ثبت بین المللی طرح طبق یک ثبت طرح در اداره مبدا باشد.

همچنین طبق این نظام با یک اظهارنامه تحت شرایطی می توان چند طرح صنعتی را تقاضای ثبت نمود. این تعداد می تواند به اندازه 100 طرح صنعتی پیش برود.اظهارنامه بین المللی همچنین می تواند به شکل فرم خاص یا به صورت الکترونیکی ارائه گردد.متقاضی با توجه به تمایل خود می تواند اظهارنامه بین المللی را به زبان های انگلیسی فرانسه یا اسپانیولی تدوین کند و به صورت کاغذی یا الکترونیکی به دبیرخانه بین المللی ارائه دهد.لازم به ذکر است که طبق سند 1960 یک کشور عضو مجاز است که چنانچه کشور مبدا باشد اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را بواسطه اداره ملی به دبیرخانه وایپو ارسال نماید البته در این صورت این اداره می تواند بجای فرم الکتریکی از فرم کاغذی استفاده نماید.

طبق درخواست متقاضی انتشار اظهارنامه بین المللی می تواند برای یک مدت دوازده ماهه طبق سند 1960 یا 30 ماهه برابر سند 1999 به تاخیر افتد. ابتدای این مدت تاخیر، تاریخ ثبت اظهارنامه یا در مواردی که تقاضای حق تقدم گشته است از تاریخ آن خواهد بود.اظهارنامه بین المللی موضوع پرداخت ها و هزینه ها متفاوت خواهد بود. هزینه های مهم ، انتشار از جمله این هزینه ها خواهد بود. مضاف بر هزینه های گفته شده هزینه دیگری نیز از متقاضی دریافت می گردد که مبلغ آن با توجه به مقررات کشورهایی که حمایت در آن ها مورد نظر است می تواند به شکل استاندارد و ثابت یا هزینه اختصاصی باشد که آن کشور تحت شرایطی شخصاَ تعیین می کند.

پس از کامل کردن اظهارنامه و پرداخت هزینه های مرتبط و ارسال اظهارنامه به دبیرخانه، دبیرخانه صرفاَ اظهارنامه را از لحاظ ساختاری بررسی می کند و در صورت احراز شرایط شکلی و عدم درخواست متقاضی برای تاخیر انتشار مراتب ثبت طرح را در بولتن بین المللی مرتبط با طرح صنعتی منتشر می نماید و مراحل ثبت این طرح ها از طریق الکترونیکی نیز برای کشورها قابل دسترسی می باشد.

با توجه به مراتب فوق واضح است که دبیرخانه بین المللی به هیچ وجه مورد درخواست ثبت را از نظر احراز شرایط ماهوی از جمله جدید بودن یا نبودن مورد بررسی نمی شود و فقط چنانچه شرایط شکلی مشخص شده برای ثبت اظهارنامه بین المللی را احراز نماید اقدام به ثبت طرح و انتشار آن در بولتن می کند.با ثبت و انتشار طرح در بولتن کشورهای معین شده می توانند با توجه به قوانین ملی خود قابلیت ثبت طرح را بررسی نموده و چنانچه با توجه به قوانین و مقررات ملی آن را قابل ثبت بدانند، طرح مورد درخواست حمایت را به ثبت برسانند.

کشورهای تعیین شده نمی توانند با تکیه به این دلیل که شرایط شکلی اظهارنامه رعایت نشده است، آن را استرداد نماید زیرا این بررسی از جمله وظایف دبیرخانه میباشد که پیش از این احراز گشته است و کشور یا کشورهای معین شده مجاز نیستند که در این بخش دخالت داشته باشند.

لازم به ذکر است که اگرچه دبیرخانه بین المللی مجاز به بررسی مورد درخواست ثبت از نظر ماهیتی نیست اما این حق برای کشورهای معین شده محفوظ می باشدکه طبق قوانین ملی خود طرح مورد درخواست حمایت در سرزمین خود را از لحاظ ماهیتی بررسی کنند و فقط در صورت احراز شرایط ماهیتی از قبیل اصالت یا جدید بودن آن را به ثبت رسانده و حمایت کنند.

کشورهای تعیین شده می توانند طی مهلت شش ماه از تاریخ انتشار ثبت طرح بوسیله دبیرخانه اعلام نمایند که طرح مورد مطالبه ثبت در سرزمین خود را رد می کنند. البته طبق سند 1999 کشورهای عضو که برای ثبت طرح نظام بررسی دارند یا امکان اعتراض به اعطای طرح در قوانین ملی آن ها پیش بینی شده است ، می توانند مهلت دوازده ماهه را جایگزین شش ماه برای اعلام رد کنند.در صورت رد اظهارنامه در کشورهای معین شده متقاضی دارای همان حقوقی می باشد که در صورت ارائه اظهارنامه ثبت طرح در کشورهای مورد نظر و تعیین شده داشته است. به عبارتی متقاضی می تواند در کشورهای ذکر شده و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی آن ها به رد ثبت طرح اعتراض نماید و فرآیند اداری و قضایی ذی ربط را بگذراند.بالعکس جهت قبول درخواست ثبت نیازی نیست که کشورهای معین شده مراتب قبول را اعلام نمایند در صورتی که در مهلت معین شده اعلامیه رد واصل نگردد یا این اعلامیه بازگردانده شود ، طرح صنعتی در کشورهای مذکور حمایت می شود و کل آثاری که ثبت طرح صنعتی در کشورهای معین شده دارد برای ثبت بین المللی هم اجراء و تسری می گردد.

مدت حمایت از طرح صنعتی حداقل پنج سال می باشد و این مدت با توجه به قوانین ملی کشورهای معین شده می تواند برای یک یا دو دوره پنج ساله دیگر نیز تمدید می شود.تغییرات در ثبت بین المللی هم در قالب نظام لاهه طی فرآیند و تشریفات آسان انجام می شود ؛ در این نظام تغییر در نام ، آدرس صاحب حق یا نماینده او ، تغییر در مالکیت ثبت بین المللی، اعراض از طرح های موضوع ثبت بین المللی و محدودیت بعضی از طرح های صنعتی موضوع اظهارنامه بین المللی با ارائه درخواست به دبیرخانه بین المللی در چارچوب فرم های مربوط و با پرداخت هزینه های مرتبط قابل انجام می گردد.کمیته دائم علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی وایپو سعی می کند که معاهده جدیدی را تحت عنوان ” معاهده حقوق طرح صنعتی ” تصویب ک

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *