بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی


طرح صنعتی در اکثر کشورها به خصوص به شکل نظام ویژه ای از روند همانندی پیروی می کنند و بعضی از قرارداد ها در حیطه طرح های صنعتی، که درجهت ساده‌سازی ثبت طرح صنعتی گردآوری شده است، دارای قوانینی جهت همسان نمودن فرآیند ثبت می باشند.ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت لازمه به ثبت رساندن طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه میبایست حاوی اطلاعات طرح باشد و زمانی که درخواست کننده همان طراح نباشد،میبایست اظهارنامه دارای مدارکی باشد که نشان دهنده مالکیت درخواست کننده جهت ثبت طرح صنعتی را ثابت نماید. در ذیل اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی را ارزیابی می نماییم.

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی

ثبت طرح های صنعتی که بعد از یک ارزیابی به وجود می آید یا کسب ضوابط ماهیتی جهت ثبت طرح های صنعتی الزامی می باشد که در دستگاه های ملی فرآیند برابری صورت نمی گیرد .

در ارزیابی یک طرح صنعتی متخصصان مربوطه بعد از کسب اظهارنامه و پیوست های آن که در محدوده قانون ارائه گردیده و مبالغ مربوطه پرداخت شده باشد و البته طرح های صنعتی درخواست شده مغایر با انضباط و اخلاق نیکو نباشد و بعد از کسب تمامی ضوابط که در قانون بیان گردیده توجه گردد،به قبول ثبت طرح صنعتی اقدام می نماید.

اداره ثبت طرح های صنعتی در ارزیابی ماهیتی، بعد از کسب طرح صنعتی تقاضا شده، بنا به تعریف عرضه شده در قانون، از لحاظ شروط ماهیتی یعنی تازه و اصیل بودن هم ارزیابی می نماید.در بعضی از دستگاه ها پاسخ میانی بیان گردیده ؛یعنی که در این دستگاه ها بعد از ارزیابی عنوان ماهیتی و ناسازگاری احتمالی طرح صنعتی تقاضا شده ثبت با حقوق افراد ثالث فقط به گونه احتمالی ایجاد شده که باعث معترض بودن افراد ذینفع می شود. به بیان دیگر ارزیابی ماهیتی بعد از اعتراض افراد ثالث امکان پذیر می باشد.

این سیستم ها شامل مزایا و معایبی نیز می باشند.در سامانه ارزیابی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی روند آن در کمترین هزینه و زمان اعمال می گردد و کشورهای در حال توسعه که از نیروی انسانی و متخصصان باتجربه کمتری دارند می تواند کارایی داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل آنکه ثبت طرح صنعتی ارزیابی ماهیتی انجام نمی شود، تاییدیه طرح های صنعتی ارسالی از اداره ثبت طرح صنعتی از استواری مناسبی دارا نبوده و به سادگی فسخ می گردد.

در نظام ارزیابی ماهیتی این روند طولانی و هزینه زیادی دربر دارد. و از طرف دیگر کسب ضوابط ماهیتی جهت اظهارنامه ها احتیاج به متخصصان باتجربه دارد. آشکار است که تاییدیه ها بعد از ارزیابی ماهیتی طرح های صنعتی صورت می گیرد و دارای استواری می باشد و بنابراین تاییدیه ها صدوری کمتر مورد نقض از طرف دادسرا قرار می گیرند.ارزش ارزیابی ماهیتی در فرض و گمان بیشتر می باشد که قوانین ملی کشور کسب ضوابط ماهیتی مانند تازه بودن آن در بین الملل را قبول نماید.این کار در اداره ملی به اطلاعات کامل طرح های صنعتی در مرتبه بین المللی احتیاج دارد . این کار در کشورهای درحال توسعه دشوار می باشد.

سیستم اعتراض که بین نظام ارزیابی ماهیتی و شکلی می باشد می توان بیان نمود که برتری این سیستم نظر به حق اعتراض پیش از ثبت که جهت افراد ثالث وجود دارد ، آشکار است که این تاییدیه صدوری بعد از ارزیابی ماهیتی ایجاد می شود و به این ترتیب دارای استواری می باشد. هرچند در نظام اعتراض وظیفه دادسرا ارزش فراوانی دارد و دادسرا ها قادرند با بازخواست فرد ذینفع دررابطه با نقض طرح های صنعتی تصمیم گیری نمایند.

با اینکه ارزش فراوان این نظام مشابه نظام ارزیابی ماهیتی به متخصصان کارشناسان باتجربه احتیاج دارد بخصوص کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که کسب ضوابط ماهیتی جدید در طرح های صنعتی را به زمان و مکان وابسته نمی باشد ، مسئله های زیادی به همراه دارد.البته کشورها میبایست بنابر توانایی های داخلی بخصوص از نظر نیروی انسانی و متخصصان با تجربه و اندازه استفاده از اطلاعات مرتبط به یکی از سیستم های بالا را جهت ارزیابی مشخص نمایند .

ارائه خدمات تخصصی اظهارنامه ثبت بین المللی طرح صنعتی در موسسه حقوقی کریم خان به وسیله مشاوران باتجربه صورت می گیرد “

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *