اهمیت ثبت نام در دفتر ثبت تجاری


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله لازم دانسته در خصوص اهمیت ثبت نام در دفتر تجاری نکاتی را به شما توضیح دهد.

در قانون تجارت ایران شرایط خاصی جهت تجارت کردن و اشتغال به شغل تاجری پیش بینی نشده است اما تو جه به نکات زیر ضروری است.

  1. نظر به اینکه تجارت نیاز به یک سلسله عملیات حقوقی ، تعهدات و قراردادها دارد طبیعتاَ تاجر میبایست براساس مقررات قانون مدنی اهلیت داشته باشد.
  2. مشغول بودن به برخی از رشته های مخصوص تجارت از جمله داروسازی ، نیازمند داشتن پروانه مخصوص می باشد.
  3. تاجر یک سلسله تکالیف خاصی دارد که از جمله آن ها داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری می باشد.این دو تکلیف در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است.

موسسه ثبت کریم خان در ادامه در خصوص ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و اهمیت آن سخن خواهد گفت.

 

ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

براساس ماده 16 قانون تجارت و ماده 1 آیین نامه دفتر ثبت تجاری، هر شخصی در ایران به در کارهای تجاری مشغول باشد میبایست نامش را در محلی که مشغول فعالیت است ثبت کند.کار ثبت تجاری در یکی از ادارات، دوایر یا شعبه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می پذیرد در هر محلی که این ادارات وجود نداشته باشد به شکل موقت در دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت می نمایند ( مواد 16 تا 19 ق. ت) به استناد نظامنامه در خصوص مواد فصل دوم و باب سوم قانون تجارت همه تاجران باید شماره ثبت تجارتخانه خود را بر روی همه اوراق و اسناد منتشر قید کنند. همچنین می بایست تمامی تغییرات نوشته شده در تجارتخانه از جمله تصفیه ، حجر ، ممنوعیت معاملاتی و … در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسد.

دفتر ثبت تجاری در بسیاری از کشورها موجود است که در ادامه ثبت کریمخان اهمیت آن را یادآور می شود.

اهمیت دفتر ثبت تجاری

الف ) دلالت تاجر بودن

در کشورهایی که دلیل تاجر بودن شخصی بوده و موضوعی نیست ، ثبت در دفاتر ثبت تجاری بهترین وسیله جهت اثبات تاجر بودن می باشد و بنابراین ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجاری او را مشمول مقررات مربوط به تاجران خواهد کرد.

ب) اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار

اطلاع از تعداد و نوع فعالیت و رشته تجاری تجار از جمله موضوعاتی است که مسئولین هر کشوری به لحاظ برنامه ریزی ها و توسعه اقتصادی باید آمار دقیق آن را بدانند و در درجه اول از روی دفتر ثبت تجاری است که می توان به این اطلاعات دست یافت.

ج) اطلاع تجار از وضع یکدیگر

تاجران برای معامله با یکدیگر، به لحاظ میزان سرمایه ، نوع تجارت و حدود اختیارات مسئولین تجاری آگاه باشند و بهترین واسطه همین دفتر ثبت تجاری است که نام تاجر و خلاصه وضعیت او در آن به ثبت رسیده است و هر شخصی مجاز است با مراجعه به دفتر ثبت تجاری از وضع تاجران آگاه گردد.

د) روشن کردن وضعیت مالیاتی

براساس ماده 184 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 ” ادارات ثبت میبایست در آخر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسسه هایی را که در طول ماه ثبت شده اند و تغییرات حاصله در خصوص شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی ثبت کرده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند.” بنابراین به لحاظ مسائل مالیاتی نیز ثبت نام در دفاتر ثبت تجاری مهم است.

ه) اعطای بعضی امتیازات

ارائه برخی از امتیازات به تاجران از جمله اعطای کارت بازرگانی به آنان مشروط به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری است.

 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *