اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی


نکاتی در خصوص اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

ثبت شرکت کریم خان در مورد حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی توضیحاتی ارائه می دهد. حق تقدم بدین معنی است که بر اساس اظهارنامه عادی جهت پشتیبانی از علامت تجاری که به وسیله ی یک تقاضا کننده به سازمان صلاحیت دار یکی از کشورهای اعضا تحویل داده میشود همان متقاضیان ( یا بازمانده یا وراث قانونی آن ها ) قادرند در زمان تعیین شده ( 6 ماه ) حقوق مشخص شده ای را در زمان درخواست پشتیبانی در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون داشته باشند.این درخواست ها ( اظهارنامه ها ) ، به شکلی پذیرفته می شود که انگار در روز ارائه نخستین اظهارنامه،تحویل داده شده است.

اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی

حق تقدم امتیازات ارزشمند با اهمیت بالا را در برابر متقاضی خواستار پشتیبانی در کشورهای فراوانی قرار می دهد . متقاضی وظیفه ندارد که تمامی اظهارنامه ها را در داخل کشور و خارج مصادف تسلیم می کند به سبب اینکه از یک فرصت 6 ماه جهت تصمیم گیری مربوط به این کار بهره برده است که در کدام کشورهایی تقاضایی پشتیبانی از طرح صنعتی کند. متقاضی قادرند از فرصت 6 ماه جهت تنظیم با دقت و مناسب با راه های بهره ببره که باید از آن ها جهت شرایط پشتیبانی در کشورهای متعدد مورد علاقه در این مورد عبور کرد.

موارد حق تقدم

 1. ذی نفع حق تقدم هر فردی است که حق دارد از شرایط ملی استفاده کنند و اظهارنامه ای جهت یک مدل صنعتی در یکی از کشورهای عضو به طور قانونی ثبت کرده است.
 2. در برخی از مواقع حق تقدم تنها حاکی بر نخستین اظهارنامه جهت ثبت حق مالکیت صنعتی واحدی باشد که باید در یک کشور عضو درج شده باشد. در همین خاطر احتمال دارد در پی اظهارنامه اول، اظهارنامه دومی که می تواند تصریح شده اظهارنامه اول باشد ، ثبت شود و بعد از آن اظهارنامه دومی با موضوع پایه حق تقدم مرتبط با عنوان درج شده در اظهارنامه اول بهره برد.
 3.  به غیر فرستادن هم زمان خود اظهارنامه اول، میشود حق تقدم را به یک قائم مقام واگذار کرد .این کار همین طور واگذاری حق تقدم به افراد متفاوت جهت کشورهای گوناگونی ممکن می سازد . این واگذاری کاملاَ ساده و مختلف است.
 4. اظهارنامه جدید باید در مورد همان موضوع اظهارنامه نخست باشد که حق تقدم نسبت به آن توقع می شود.به شرح دیگری به نظر علامت تجاری، علامت تجاری واحدی باید عنوان هر دو اظهارنامه باشد.
 5.  اظهارنامه نخستین و پدید آمده یک حق تقدم، می بایست به طور قانونی ثبت شود. به توصیف دیگر، هر ثبتی که برابر با یک ثبت ملی و مطابق قوانین باشد، اساس اعتبار داری جهت حق تقدم است. ” ثبت ملی ” همان طور مشمول اظهارنامه هایی می شود که مطابق معاهده های دو جانبه یا چند جانبه ای که میان کشورهای عضوی که مسئولیت دارند به ثبت رسیده اند.
 6.  حاصل توقع حق تقدم ، با اظهارنامه پسین می بایست به شیوه ی تلقی شود که انگار در هنگام ثبت اظهارنامه نخستین، که حق تقدم آن درخواست شده در یک کشور عضو دیگر اظهارنامه جدید که پیشین به ثبت رسیده بوده است. درصورت دیگر با مراجعه به حق تقدم مابین زمان ثبت اظهارنامه اول و دوم ، به تعبیری دوره حق تقدم ، تمام کارهای اجرا شده نمی توانند حقوق بدست امده از اظهارنامه جدید را از میان ببرند.
 7. زمان دوره حق تقدم جهت طرح صنعتی 6 ماه است.
 8. حق تقدم تنها به موجب نخستین درخواست ثبت در یک کشور عضو اتحادیه است،بدین معنی اگر نخستین تقاضا ثبت در یک کشور غیرعضو اتحادیه ارائه شده باشد و این کشور غیرعضو سپس به عضویت قرار داد پاریس درآید دوباره نسبت به نخستین تقاضا جدید که قید شده حق تقدم داده نمی شود. همین طوری در کشوری که به تازگی به عضویت اتحادیه درمی آید قادرنیست ادعای حق تقدم نخستین تقاضایی ثبت در کشور دیگری را کند برای اینکه در زمان نخستین تقاضا ثبت عضو تازه اتحادیه تا آن عضو اتحادیه نبوده است.
 9. در حالی که حق تقدم از زمان نخستین تقاضا آغاز می شود بدین صورت در زمان سومی پیش از نخستین تقاضا مورد بحث تقاضای ثبت موضوعی از موضوعات حقوق مالکیت صنعتی را ( مانند علائم تجاری ) در کشوری انجام داده باشد، برای شخص سوم مطابق قانون ملی همان کشور حق بدست آمده ایجاد شده است. درحالی که این حق کسب شده لغو کند حق تقدم سایر افراد است که تقاضایشان را به عنوان نخستین تقاضا مطرح ساخته اند زمانی که در واقع نخستین تقاضایی مرتبط به غیر است که حق کسب دارد.

تقاضای جانشین زمانی در دستور تقاضایی قبلی حساب می شود که موارد زیر را داشته باشد

 • تقاضا جانشین به همان کشوری داده شود که تقاضا نخست ارائه شده است.
 • تقاضا جانشین مرتبط به همان موضوع ( علامت ) و مرتبط به همان جنسی باشد که در تقاضا قبل آورده شده است.
 • تقاضا جانشین زمانی باشد ارائه شده باشد که جانشین قبلی رد یا استرداد یا از آن انصراف داده باشند.
 • تقاضایی قبلی انتشار یافته یا به آگاهی مردم نرسیده باشد.
 • حقی زمانی تقاضا قبلی باقی نمانده باشد.
 • تقاضایی قبلی در آن کشور، در کشور غیر به عنوان ابتدایی حق تقدم استفاده نشده باشد.

زمانی که یکی از شرط و قیود ملاحظه نشود، هیچ کشور عضو اتحادیه حق تقدم جهت تقاضای جانشین قائل نخواهد شد. همین طور اگر در حد میان تقاضایی قبل و جدید، تقاضای ثبتی جهت همان موضوع از طریق همان فرد یا فردی غیر ارائه مقام ثبت مالکیت صنعتی همان کشور یا کشور دیگری از اتحادیه پاریس شده باشد، تقاضایی جانشین پذیرفتنی نیست.

10. مشخص زمان نخستین تقاضایی و اسم کشوری که نخستین تقاضایی ثبت در آن جا طرح شده و هم شماره نخستین تقاضایی ثبت از قبیل شرایط طرحی قهری درخواست حق تقدم است.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *