ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی


نکاتی در مورد ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

اگر طرح صنعتی ثبت شده با توصیفی که قانونگذار از طرح صنعتی تسلیم کرده سازگاری نداشته باشد، بدین سان که طرح تنها دیدگاه عملکردی و فنی داشته باشد یا اگر طرح صنعتی ثبت شده ناسازگاری با نظم جامعه یا وجاهت رفتاری و برابری با شرع داشته باشد و یا طرح عاری موارد نوآوری یا با اصالت بودن باشد و یا با حقوق شخص ثالث در اختلاف باشد، سبب تقاضای ذینفع که می تواند رقیبان تجاری طراح باشد، دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را بطلان اعلام میکند.

ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

دستور دادگاه مربوط با بطلان جزئی یا کلی در بیشتر مقررات کشورها دارای تاثیر افت دارد و اثر آن به مدت ثبت طرح صنعتی بر می گردد.با مسلم شدن حکم دادگاه حاکی بر بطلان طرح صنعتی ثبت شده ، موضوع به مرجع ثبت اعلام و مرجع ذکر شده نسبت به ثبت آن مبادرت و در اولین زمان اقدام به منتشر کردن آن می نماید.در قانون مصوب 1386 و در ماده 29 آن، شرایط بطلان ثبت طرح صنعتی مشخص شده است.

به موجب ماده 29 قانون ، هر ذی نفع قادر است از دادگاه لغو ثبت طرح صنعتی را تقاضا کند . در این حالت میبایست ثابت کند که شخصی که طرح صنعتی به اسم وی ثبت شده سازنده آن طرح یا جانشین قانونی او نیست و یا یکی از شرط های درج شده در مواد 20 و 21 مراعات نشده است . در مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اشاره شده است :

ماده 20 : از دیدگاه قانون، هر نوع مرکب شدن خطوط یا رنگ ها و هرنوع طرح سه بعدی با خطوط، رنگ ها یا بدون آن، به نوعی که مرکبی از اشکال یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی فقط دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تحول در ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.

مطابق ماده ی 21 ،طرح صنعتی هنگامی توانایی ثبت را دارد که ابتکاری و با مفهوم باشد . طرح صنعتی هنگامی ابتکاری محسوب میشود که توسط انتشار به شکل ملموس و یا توسط بکارگیری به هر روش دیگر پیش از زمان ارائه اظهارنامه یا بر اساس مورد پیش از اولویت اظهارنامه جهت ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای همگام آشکار نشده باشد .با توجه به علت،طرح صنعتی باید ممتاز داشته باشد و جدید باشد.طرح صنعتی هنگامی با اصالت به شمار می رود که به طور خودمختار به وسیله ی طراح به وجود آمده و فتوکپی و تقلید طرح های موجود نباشد ، به روش که از نظر یک کاردان مطلع ، متمایز از طرح هایی باشد که پیش تر در در دسترس همگان قرار گرفته است . به موجب قوانین بیشتر کشورها ،یک طرح صنعتی باید گیرا و جذاب باشد.

به موجب بخش اخیر ماده 18 قانون مصوب 1386، هر گواهینامه طرح صنعتی که ابطال شده باشد، از زمان ثبت طرح فسخ محسوب می شود. رای پایانی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی اعلام می گردد و اداره مذکور آن را ثبت و بعد از اخذ هزینه، آگهی مرتبط به آن را در اسرع وقت منتشر می کند.

زیرا، با دقت به ماده 103 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر ذی نفع قادراست از دادگاه مورد اطمینان تنظیم در ماده 59 قانون ، لغو طرح صنعتی را تقاضا نماید. به عبارت دیگر میبایست درپی تقاضایی ثابت کند که یکی از موارد درج شده در مواد 20 و 21 قانون مراعات نشده است و یا فردی که طرح صنعتی به اسم وی ثبت شده، سازنده حقیقی آن طرح یا جانشین قانونی او نیست.با دقت به بخش اخیر ماده ذکر شده، تقاضایی تنظیم در این ماده میبایست دارای پیوسته های زیر باشد :

  1. اصل یا کپی گواهینامه تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای بطلان
  2. رسید مربوط به پرداخت امانت ارائه تقاضایی لغو به دادگاه به توصیف ذکر شده در جدول هزینه ها
  3. وکالت نامه ،هنگامی که تقاضانامه به وسیله وکیل ارائه شود

به موجب ماده 104 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر زمان ثبت طرح صنعتی لغو شود؛ از زمان ثبت ، فسخ محسوب می شود. رای پایانی دادگاه به مرجع ثبت اعلام می شود و مرجع نام برده آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مرتبط به آن را در اسرع وقت احتمال در روزنامه رسمی انتشار میابد . محکوم له قادراست هزینه مذکور را جزء خسارات از محکوم علیه ادعا کند. آگهی نام برده مشمول اطلاعات طرح صنعتی و قید خلاصه ای از محتوایی رای پایان دادگاه در این مورد خواهد بود.

با دقت به مطالب که بالا اشاره شده نکات زیر را اجباری می داند :

  1. هر زمان در ثبت طرح صنعتی مراعات مقررات نشده باشد، با تقاضا ذینفع موضوع قابل طرح در دادگاه است و دادگاه می تواند دستور به لغو ثبت طرح صنعتی بدهد.
  2. در قانون از ذینفع توصیفی به عمل نیامده است.
  3. لغو طرح صنعتی به سبب حکم دادگاه می تواند نسبت به کل طرح یا بخشی از آن باشد.
  4. پس از صدور حکم حتمی حاکی بر لغو ثبت طرح صنعتی، مراتب به مرجع ثبت اعلام و مرجع ثبت آن را ثبت و به مخارج محکوم له در روزنامه رسمی انتشار یابد.
  5. حکم صد درصد صادره مربوط با لغو ثبت طرح صنعتی دارای تاثیرات افت دارد ؛ بدین سان که هرزمان ثبت طرح صنعتی لغو شود، از زمان ثبت لغو محسوب می شود.

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *