آرشیو برچسب‌ها: کارت بازرگانی خدماتی

تعریف کارت بازرگانی کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های […]

تعریف کارت بازرگانی کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب مقررات گمرکی کشور،صاحب آن(شخص حقیقی و حقوقی) با در دست داشتن آن،به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا مبادرت می نماید.بنابراین اگر شخصی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را در ایران انجام دهد.از طریق شعبه های […]

توضیحاتی در خصوص انواع کارت بازرگانی موسسه حقوقی ثبت کریم خان لازم می داند در خصوص انواع کارت بازرگانی به شرح مطالبی بپردازد.اینگونه به نظر می رسد که جهت اغاز بحث،در ابتدا ضروری می باشد تا اشاره ی اندکی به  تعریف کارت یاد شده نماییم.آنگاه انواع کارتهای بازرگانی و ویژگی های هر کدام از آن […]