آرشیو برچسب‌ها: مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت تجاری در ایران می باشد. بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت :” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود، در این گونه شرکت ها هر یک از شرکا بدون […]

شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که در میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجارتی تشکیل شده است که در آن هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه شان به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به اندازه ی سرمایه […]