آرشیو برچسب‌ها: مزایای ثبت شرکت تجاری

ویژگی های که جز شرکت های تجاری می باشد ، این می باشد شرکت های نامبرده دارای شخصیت حقوقی هستند. شخصیت حقوقی مورد نیاز رسیدگی از لحاظ گوناگون است که به توصیف زیر می باشد: تعریف شرکت های تجاری از حیث عملکرد های اجتماعی، دو مدل شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی.هدف از […]

در صورتی که می خواهید در مورد اقامتگاه شرکت تجاری اطلاعات داشته باشید می توانید این مقاله را در ثبت کریم خان دنبال کنید.همان گونه که مستحضر هستید ، شرکا به هنگام عقد قراردداد شرکت تجاری ناگزیر از تعیین اقامتگاه شخصیت حقوقی در شرف تولد هستند. ثبت کریم خان درمورد معیار های تعیین اقامتگاه برای […]

انواع شرکت های تجاری قانون تجارت ما برای شرکت های تجاری تعریفی ارائه نکرده است و به اجبار می بایست به تعریفی که قانون مدنی از شرکت ارائه نموده است مراجعه کنیم، اما باید دقت نمود که تعریف قانون مدنی به صورت کلی می باشد. با توجه به اصول و قوانینی که به شرکت های […]

شرایط و مراحل ثبت شرکت تجاری : قبل از اینکه به توضیح چگونگی ثبت شرکت تجاری بپردازیم بهتر است بدانیم ، درست است که انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت بیان شده است اما تعریف شرکت های تجاری در قانون تجارت موجود نمی باشد . ثبت شرکت کریمخان در این مقاله به تعریف شرکت […]

  • 1
  • 2