آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت خارجی

برخی از شرکت ها ممکن است به گونه ای عملکرد وسیع و سازمان یافته ای داشته باشند که بخواهند در کشورهای دیگر نیز کار کنند.حتی ممکن است این گونه شرکت ها در کشور مبدا خود به ثبت رسیده باشند اما در صورتی که بخواهند برای شرکت شعبه تاسیس کنند حتماً باید آن را به ثبت […]

همانگونه که می دانید شرکتی که مرکز اصلی آن در خارج از ایران باشد شرکت خارجی به شمار می رود.اگر یک شرکت خارجی بخواهد در ایران به امور تجاری بپردازد الزاماً باید در ایران به ثبت برسد.ثبت کریم خان در این مقاله شما را در این خصوص راهنمایی می کند.اگر شرکت های خارجی بخواهند شعبه […]

ثبت شرکت ثبت شرکت در هر نوع، روند و شرایط مخصوص به خود را دارد. در این نوشتار اقدامات لازم جهت ثبت شرکت را توضیح می دهیم. بر اساس ماده ی ۷ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد جهت ثبت شرکت یا مؤسسه در ایران و همچنین بر اساس […]