آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی براساس قانون تجارت ،« شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود،مقصود ازمسئولیت تضامنی شرکاء این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. […]

یکی از انواع شرکت های هفتگانه تجاری، شرکت های تضامنی می باشد. شرکت تضامنی از نظر استحکام و اعتبار در راس کل شرکت ها قرار دارد. براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی این گونه تعریف می شود : شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که میان دو یا چند نفر تحت اسم مشخصی برای […]

براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت ” شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است … ”   در شرکت تضامنی […]

ماده و تبصره های مربوط به اساسنامه شرکت تضامنی موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد ماده ها و تبصره های مربوط به اساسنامه شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار دهد. ماده ۱: نام شرکت : شرکت تضامنی ………………. ماده ۲: نوع شرکت : ……………………………… ماده ۳: موضوع شرکت : ………………………… ماده ۴ : […]