آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت سهامی

ویژگی های سهام با نام و سهام بی نام در ثبت شرکت سهامی موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود.سرمایه به ثبت رسیده در شرکت حاوی برابر ریالی ارزش سهام بوده و به شخصیت حقوقی شرکت وابسته است و مطابق سهم به شخص سهام دار مرتبط است.به بیان دیگر فعالیت های حقوق […]

نکاتی در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی دگرگونی در سرمایه اغلب توسط افراد دارای سهام و بعضی اوقات به ضرورت قوانین ( م ۱۴۱ ) ایجاد می شود . به دلیل آنکه مبلغ سرمایه در اساسنامه شرکت بیان می گردد ،باید هر نوع تغییرات در آن توسط مجمع عمومی فوق العاده به تصویب برسد. البته […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد اطلاعاتی در خصوص نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی را در اختیار شما قرار دهد. هر شرکت سهامی ،از طریق تعدادی از افراد مالک سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها منسوب میشود . اشخاص این هیئت […]

اعضای سه گانه شرکت سهامی عضو تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) عضو اداره کننده ( هیات مدیره ) عضو کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان ) نماینده قانونی هر شرکت سهامی هیات مدیره یا مدیران آن شرکت هستند و اداره کارهای شرکت بر ذمه آنان است. نمایندگی قانونی به هیئت مدیره این اجازه را […]