آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

شرکت سهامی خاص در حقیقت یک شرکت بازرگانی است که موسسین تمام سرمایه آن را تامین نموده اند وسرمایه آن به سهام تقسیم گشته ومسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.درحقوق ایران،شرکت سهامی خاص همانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد وسپس ثبت می شود.در خصوص تشریفات شرکت سهامی باید بگوییم اولاَ […]

پیش از هر چیز،ثبت کریم خان به تعریف از هر کدام از شرکت ها می پردازد و به صورت اجمالی تفاوت های هر کدام را توضیح می دهد. شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که بازرگانی که کلیه سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین شده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم گشته و […]

برای ورود در بحث مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تجاری،در ابتدا نیاز است ضمن تعریف شرکت انواع شرکت را نیز برای شما تشریح نماییم. تعریف شرکت تجاری شرکت تجارتی،به قراردادی می گویند که براساس آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل […]