آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت خارجی

برخی از شرکت ها ممکن است به گونه ای عملکرد وسیع و سازمان یافته ای داشته باشند که بخواهند در کشورهای دیگر نیز کار کنند.حتی ممکن است این گونه شرکت ها در کشور مبدا خود به ثبت رسیده باشند اما در صورتی که بخواهند برای شرکت شعبه تاسیس کنند حتماً باید آن را به ثبت […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعاتی در خصوص  زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران را در اختیار شما قرار می دهد. مطابق ماده ۱ اساس نامه اجرایی قانون اجازه ثبت نمایندگی شرکت های خارجی، شركت‌هایی كه در كشور خود به شركت قانونی معروف می شوند – بدان معنی که […]