آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تضامنی

شرکت ها عموما به سه دسته تقسیم می شوند: شرکت هایی که سرمایه در آن مهم است.مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکا در آن مهم است.مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت هایی که هم سرمایه و هم شخصیت شرکا در آن اهمیت دارد.مانند شرکت مختلط […]

پیش از این ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تضامنی و نسبی صحبت کرده است.در این مقاله نکات قابل توجه در تشکیل شرکت تضامنی و نسبی را ارائه می دهد. معرفی شرکت تضامنی براساس قانون تجارت ،« شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با […]

یکی از انواع شرکت های هفتگانه تجاری، شرکت های تضامنی می باشد. شرکت تضامنی از نظر استحکام و اعتبار در راس کل شرکت ها قرار دارد. براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی این گونه تعریف می شود : شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که میان دو یا چند نفر تحت اسم مشخصی برای […]

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص می باشد.براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت،شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد و در صورتی که دارایی شرکت برای ادای کلیه قروض شرکت کفایت نمی کند،هر یک از شرکا مسئول پرداخت […]