آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تضامنی

اگر می خواهید به کارهای تجاری بپردازید الزاماً باید سرمایه داشته باشید.یکی از راه های سریع اندوختن سرمایه ثبت شرکت تجاری است.شرکت تجاری در واقع سبب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.ثبت شرکت تجاری سبب پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری می شود […]

شرکت ها عموما به سه دسته تقسیم می شوند: شرکت هایی که سرمایه در آن مهم است.مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکا در آن مهم است.مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت هایی که هم سرمایه و هم شخصیت شرکا در آن اهمیت دارد.مانند شرکت مختلط […]

پیش از این ثبت کریم خان در خصوص ثبت شرکت تضامنی و نسبی صحبت کرده است.در این مقاله نکات قابل توجه در تشکیل شرکت تضامنی و نسبی را ارائه می دهد. معرفی شرکت تضامنی براساس قانون تجارت ،« شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با […]

یکی از انواع شرکت های هفتگانه تجاری، شرکت های تضامنی می باشد. شرکت تضامنی از نظر استحکام و اعتبار در راس کل شرکت ها قرار دارد. براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی این گونه تعریف می شود : شرکت تضامنی به شرکتی می گویند که میان دو یا چند نفر تحت اسم مشخصی برای […]