آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تضامنی

ماده و تبصره های مربوط به اساسنامه شرکت تضامنی موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد ماده ها و تبصره های مربوط به اساسنامه شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار دهد. ماده ۱: نام شرکت : شرکت تضامنی ………………. ماده ۲: نوع شرکت : ……………………………… ماده ۳: موضوع شرکت : ………………………… ماده ۴ : […]

تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی که میان دو یا چند شریک،درجهت فعالیت های تجاری تاسیس شده و سرمایه افراد مغایر با شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم بندی نمی شود،چنانچه سرمایه شرکت در موقع زوال جهت ادای بدهی های شرکت کفایت نکند،بنابراین هرفرد شریک موظف به پرداخت بدهی ها می باشد.   اوصاف اساسی شرکت […]

همان گونه که اشاره شد ، شرکت های تجاری را قادرنند به سه قسم تقسیم شوند : نوع اول آن هایی می باشند که سرمایه در آن ها دخیل است ، و نوع دوم شرکت هایی که پشتوانه و اعتبار شرکاء در آن دخیل است . شرکت سهامی متداول ترین در نوع اول می باشد […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله به مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت تضامنی بپردازد. تصمیم افزونی سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه شرکت تضامنی ( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ) عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان . عرضه فهرست شریکان و […]