آرشیو برچسب‌ها: شرکت های مختلط

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است. انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر کدام از شرکا و تعداد افراد عضو و… وابسته است. مطالعات تاریخی و بازرگانی بیان گر این است که از بین شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود،تضامنی […]

در زمان های گذشته،در جهت بازدهی اقتصادی بیشتر افراد با اندوختن سرمایه و تلاش خود و دیگران آشنا بوده اند.در طول تاریخ این تلاش و فعالیت شکل های گوناگونی به خود گرفته است،در گذشته و بعد از آن ، گروه هایی از دو یا چند نفر تشکیل شده بودند و به فعالیت های پایدار می […]

هر زمان دو یا چند نفر با هدف اجرای امور تجاری با توزیع سرمایه و تصور روش قسمت کردن سود و زیان مطابق محتوایی قرارداد ، موافقت نمایند فرآیند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تاسیس داده است .به مفهوم دیگر هر نوع عملیات تجاری به دلیل سپردن سرمایه شرکاء که مطابق قرارداد با […]