آرشیو برچسب‌ها: شرکت های تجاری

نکاتی در خصوص قوانین حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در ایران شخص حقیقی یا حقوقی می تواند جز تاجران باشد.در حالی که تاجر شخص حقوقی باشد، به آن شرکت تجاری می گویند . شراکت و گردهمایی حقوق دو یا چند شریک در یکی از طرح های مشخص شده در قوانین تجاری را شرکت تجاری […]

نکاتی درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان نکاتی درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.شرکت بازرگانی یا تجاری که از تجمع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با مقاصد به دست آوردن سود به فعالیت های تجاری اقدام می نمایند. مشخص نمودن زمان […]

توضیحی در خصوص مفهوم شرکت های تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص دلایل ایجاد و راه اندازی شرکت های تجاری سخن بگوید. شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود تشکیل شده از سازمانی که بین دو یا چند نفر ایجاد می شود که در آن هر یک سهمی به […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص میزان مسئولیت شرکا در انواع مختلف شرکت های تجاری سخن می گوید.شرکت ها گونه های متفاوتی دارند که تقسیم اختیارها و وظایف، هدف ایجاد آن ها، دارایی لازم ، چگونگی تصمیم گیری در شرکت ها و … از جمله عامل هایی می باشند که بر […]