آرشیو برچسب‌ها: شرکت های تجاری

به طور کلی شرکت ها را می توان به چهار نوع تقسیم نمود : الف- شرکت های تعاونی طبق ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی شرکتی می باشد تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و […]

تفاوت شرکت های سرمایه و اشخاص موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب توضیحاتی در خصوص تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شما ارائه دهد.شرکت های تجاری را میشود از نظر طرح یکی از دو بنیاد سرمایه یا منش و معتبر بودن شخصی شرکا در شرکت تجاری و هم […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بر آنست که در این مقاله به بررسی مراحل ثبت شرکت در دماوند بپردازد ولی پیش از هر چیز لازم می داند که در ابتدای مقاله به توضیح فواید ثبت شرکت های تجاری بپردازد. شرکت تجاری و فایده ثبت آن شرکت تجاری طرح ، تغییر یافته شرکت مدنی محسوب میشود […]

هر شرکتی که تاسیس می گردد زمانی به رسمیت شناخته می شود که به ثبت برسد. بنابراین اقدامات شرکتی قانونی به حساب می آید که به ثبت برسد. شایان ذکر است که براساس قانون ثبت شرکت های تجاری ضروری می باشد.   پس از به ثبت رساندن موسسه ها و آغاز فعالیت آن ها، توانایی […]