آرشیو برچسب‌ها: شرکت مختلط سهامی

همانگونه که ماده ۱۶۲ قانون تجارت تعریف کرده است شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد.بنا بر این تعریف شرکا در شرکت مختلط سهامی دو نوع است،یکی شرکای ضامن یا شرکای تضامنی و دیگری شرکای سهامی.سهم سرمایه شرکای […]

در شرکت مختلط دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد.شرکت مختلط سهامی زمانی تشکیل می شود که تاجران نیاز به پول دارند و نمی خواهند قرض کنند و ترجیح می دهد با سرمایه داران شراکت کند. انواع شرکت های مختلط […]

نکاتی در باب شرکت های اشخاص شرکت های اشخاص قانون تجارت، به سه دسته تقسیم بندی می شوند: شرکت های تضامنی شرکت نسبی شرکت مختلط غیر سهامی از خصیصه های مشترک این گونه شرکت ها عبارت است از این که حداقل یکی از شریکان مسئولیت نامحدود دارند. در شرکت تضامنی، تمامی شریکان مسئولیت تضامنی را […]

نکاتی درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان نکاتی درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.شرکت بازرگانی یا تجاری که از تجمع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با مقاصد به دست آوردن سود به فعالیت های تجاری اقدام می نمایند. مشخص نمودن زمان […]