آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی مختص قانون ایران است این نوع شرکت در اروپا وجود ندارد و در صورتی که به شکل دیگری ترجمه شود با شرکت مسئولیت محدود اشتباه خواهد شد این شرکت با عقد شرکت در قانون مدنی ایران مطابقت دارد یعنی اگر شرکت مدنی با جنبه غیرتجاری ایجاد شود الزاماً میبایست به صورت نسبی درآید […]

شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، جزشرکت های شخص به حساب می آید زیرا هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه خود در شرکت ، پرداخت قروض شرکت را تضمین می کنند و در صورتی که سرمایه شرکت پاسخگوی بدهی های آن نباشد؛ طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق دارند به […]

شرایط ثبت شرکت نسبی درباره انواع شرکت های تجاری در مقالات گذشته موسسه حقوقی ثبت کریم خان به صورت جامع توضیحاتی را بیان نمودیم.در این مقاله می خواهیم در خصوص شرکت نسبی بحث نماییم.نام این گونه شرکتها از میزان مسئولیت شرکای آن گرفته شده است.به موجب ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که […]

مراحل و شرایط ثبت شرکت نسبی : ثبت شرکت کریم خان قصد دارد در این مقاله تمامی نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت نسبی را تشریح نماید. ابتدا لازم است بدانید نام شرکت نسبی برگرفته از سطح مسئولیت شرکای آن است. بر اساس ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی می باشد که […]