آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت خارجی

برخی از شرکت ها ممکن است به گونه ای عملکرد وسیع و سازمان یافته ای داشته باشند که بخواهند در کشورهای دیگر نیز کار کنند.حتی ممکن است این گونه شرکت ها در کشور مبدا خود به ثبت رسیده باشند اما در صورتی که بخواهند برای شرکت شعبه تاسیس کنند حتماً باید آن را به ثبت […]

نکاتی در باب تشریفات ثبت شرکت های خارجی تمامی مقررات قانون ثبت شرکت ها(مصوب ۱۳۱۰) در خصوص شرکت های خارجی می باشد.پیش از این قانون،مقررات خاصی جهت نشر شرکتنامه در قوانین تجارت ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ پیش بینی شده بود،اما این مقررات تنها شرکت های ایرانی را شامل می شد.بعد از الغای […]

ثبت شرکت ثبت شرکت در هر نوع، روند و شرایط مخصوص به خود را دارد. در این نوشتار اقدامات لازم جهت ثبت شرکت را توضیح می دهیم. بر اساس ماده ی ۷ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد جهت ثبت شرکت یا مؤسسه در ایران و همچنین بر اساس […]