آرشیو برچسب‌ها: سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

پس از شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت های تجاری در ایران هستند.براساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی اطلاق می شود که میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام […]

افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و مدارک آن مدارک لازم برای افزایش سرمایه به وسیله افزایش سهم الشرکه ( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ) عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان . عرضه فهرست اسامی شریکان و مقدار سهم الشرکه آنها پیش و پس از افزونی سرمایه به […]